Covid-19s betydning for danskernes mediebrug

Published on:

Opdateret 2. april 2020

Time for time sker der udvikling i Covid-19-situationen i Danmark og i resten verden. Udvikling, hvis medfølgende initiativer påvirker danskernes hverdag i historisk grad. Danskerne holder sig derfor opdateret i langt højere grad, hvilket har ført til en markant stigning i danskernes forbrug af nyhedsmedier.


Fokus på brandkommunikation

Udviklingen i danskernes mediebrug den seneste uge har ændret sig markant. Danskerne bruger lige nu meget tid med især tv og sociale medier, hvilket skaber mulighed for annoncører for at kommunikere budskaber billigere end normalt.


For de virksomheder, der beskæftiger sig med den nedre del af salgstragten, kan det være givtigt at holde investeringen i denne del af kunderejsen på et minimum – især hvis man ser stigende konverteringspriser. I stedet kan det give mening at investere i starten af kunderejsen, fordi visninger aktuelt kan købes billigere end normalt.


For virksomheder, der med den nuværende situation har sværere ved at afsætte sine produkter, ligger der en god mulighed i at investere budgettet højere oppe i salgstragten i form af brandkommunikation, som kan skabe en relation til kunderne og bygge eller vedligeholde top-of-mind over den kommende tid.


Tv-seningen stagnerer efter større stigning

Danskernes tv-sening har ændret sig væsentligt siden regeringen begyndte at lancere politiske tiltag mod Covid-19 i slutningen af uge 10. Særligt fra mandag i uge 11 begyndte det gennemsnitlige antal minutter foran skærmen at stige.


Det gennemsnitlige antal minutter set på total tv, ikke-kommercielt og kommercielt tv kombineret, steg med 21% fra uge 10 (gennemsnitligt 139 minutter dagligt) til uge 11 (gennemsnitligt 168 minutter dagligt).


Det samme billede gjorde sig gældende for kommercielt tv, som steg med 18% fra uge 10 til uge 11, hvorfor tv-seningen pr. dansker steg med +16 minutter dagligt. Den øgede tv-sening, sammenholdt med året før, fortsatte ind i uge 12, hvor det gennemsnitlige antal sete minutter på ugeniveau steg med +28 minutter.


Kilde: Gallup, 3+


Den store stigning i tv-seningen er dog stagnerende fra uge 13, hvor kurven er begyndt at flade en smule ud. Ser vi på forskellen i den totale tv-sening fra uge 12 til 13 i år, er der sket et fald på 9%.


Udviklingen i tv-seningen på de kommercielle kanaler

Det er imidlertid interessant ud fra et annonceringsmæssigt perspektiv at se nærmere på, hvordan tv-seningen i befolkningen har ændret sig på de kommercielle tv-kanaler fordelt på alderssegmenter.


Kilde: Gallup, A18-34, A35-49 & A50+


Grafen sammenligner kommerciel tv-sening på ugeniveau i tre aldersgrupper A18-34, A35-49 samt 50+. Fælles for målgrupperne i perioden uge 11-13 er, at der er sket en markant stigning i den kommercielle tv-sening. Særligt de 35-49-årige har været markant mere aktive foran skærmen under Covid-19 sammenlignet med samme tid sidste år. Samtidig ser vi, at de yngre og ældre har bidraget til en mere moderat stigning.


Hvad der endvidere ses af grafen, er den førnævnte stagnation fra uge 12 til 13, som ligeledes gør sig gældende for kommerciel tv-sening. Ikke desto mindre er den kommercielle tv-sening næsten 18% højere i perioden uge 11-13 sammenlignet med sidste år.


I tidligere versioner af denne artikel skrev vi, at vi formodede, at der ville ske en markant forøgelse af tv-seningen i dagtimerne i takt med, at flere danskere befinder sig inden for husets fire vægge. Det kan vi nu verificere er tilfældet, eftersom der er sket en stigning på 23% sammenlignet med samme periode sidste år. Hertil forventede vi også mere moderat stigning i prime time, hvilket tallene også peger i en retning af, da vi her ser en stigning på 15%.


TV2 NEWS

TV2 NEWS fylder mere i danskernes tv-sening i øjeblikket end normalt og har under corona-krisen indtil videre formået at fordoble sin share.


Kilde: Gallup, 3+ (PUT: People Using Tv)


Det betyder, at en million danskere er forbi TV2 NEWS dagligt, hvilket betyder en stigning på +400.000 danskere sammenlignet med samme tid sidste år. Næsten 19% af danskerne er dermed forbi TV2 NEWS dagligt i øjeblikket.


Sammenligner vi TV2 NEWS-seningen under corona-krisen i år sammenlignet med samme tid sidste år, ser vi en stigning på 150% i segmentet A18-34, mens vi for de A35-49 er vidne til en stigning på 120% og en mere moderat stigning blandt de ældre (50+) på 50%.


Dette kan både tilskrives danskernes lyst til at holde sig opdaterede omkring Covid-19-situationen, men også det faktum, at TV2 NEWS grundet nye distributionskanaler i marts når ud til 700.000 ekstra husstande.


Sociale medier

Foruden stigning i tv-seningen ser vi også stigninger i brugen af sociale medier. I øjeblikket ser vi stigninger i aktiviteten på Instagram på op mod 32%, mens tallene for Facebook er oppe på 53% i forhold til normalen. En interessant udvikling er ligeledes, at der rapporteres om en stigning i online shopping aktiviteter på omkring 32%. Dette tal hænger naturligvis sammen med det faktum, at den fysiske shopping er blevet begrænset.


Der kan være forretning at hente

Den øgede aktivitet på sociale medier kombineret med det faktum, at Covid-19 har fået nogle virksomheder til at trykke på pauseknappen for deres aktiviteter betyder, at der lige nu kan være forretning samt markedsandele at hente.

Har du mulighed for at bibeholde dine aktiviteter på sociale medier, har du en unik mulighed for at komme i kontakt med forbrugere, du normalt ikke ville tale med, især hvis dine konkurrenter aktuelt har pauset deres aktiviteter.


Live streaming

En aktuel tendens i markedet, som lige nu er meget relevant, er live streaming. Facebook rapporterer om en stigning på 70% sammenlignet med normalen som konsekvens af Covid-19 og den sociale distance.

Det hører sig dog til historien, at Facebook forud for virusudbruddet oplevede en stigning på 50% i 1. kvartal i US. Facebook tapper lige nu ind i denne tendens og opprioriterer livestreams, bl.a. gennem betalanceringen af Live Producer, et værktøj som gør det lettere at lave professionelt indhold ved tilføjelse af grafik samt forskellige muligheder for at styre dialogen undervejs.


Sådan holder du dig relevant på sociale medier

Hvis du nu skal i gang med at tilpasse din tilstedeværelse på sociale medier, kan du lade sig inspirere af et eller flere af nedenstående områder, som kan være væsentlige i målet om at være relevant på sociale medier i den nuværende samfundsmæssige kontekst.


Cluster #1: Stay relevant
Tag bestik af situationen og overvej, hvordan du som brand kan være relevant for dine kunder med udgangspunkt i det, du ved om situationen lige nu. Er du eksempelvis et fitness-brand, som holder sine centre lukket, kan du i stedet kommunikere videoer med guides til hjemmetræning og på den måde forblive relevant og top-of-mind.


Cluster #2: Support Local
Forsøg at appellere til dine lokale kunder ved at bede om deres hjælp i denne vanskelige situation. Hvis det ikke er muligt for forbrugerne at komme til din forretning, kan du forsøge med salg af eksempelvis gavekort eller udbringning af varer.


Cluster #3: Bring it home/Convenience
Det handler om at gøre det let for dine kunder at vælge din forretning til trods logistiske udfordringer. Er du eksempelvis en restauratør, der ikke må modtage gæster, kan du bruge din tilstedeværelse på sociale medier til at kommunikere indhold om take away og udbringning.


Cluster #4: Experiences/DIY
Mange forbrugere er hjemme, og mens nogle kan tage deres arbejde med sig, er andre mere udfordrede på netop arbejdsfronten. Det skaber mulighed for, at brands kan skabe oplevelser for forbrugerne i en tid, hvor hjemmet er den eneste ramme. Eksempelvis kan et byggemarked dele inspiration til hjemmeprojekter, og hvordan konkrete udfordringer i hjemmet kan løses. Det er dog vigtigt at træde varsomt, da der kan være udfordringer forbundet med guides indeholdende produkter, der kræver besøg i fysiske butikker.


Udover ovenstående områder har vi i kraft af vores tætte og gode relation til Facebook modtaget konkrete anbefalinger til forskellige virksomhedstyper. Du kan hente Facebooks forskellige guides her:
Retailers
Rejseudbydere
Ecommere
Andre virksomhedstyper


Vi håber, at rådene serveret ovenfor giver inspiration til at afprøve nye initiativer og udforske mulighederne. Vi sidder klar til at rådgive og guide.


Læs mere:
Forbrugertrends: Hvordan påvirker Covid-19 danskerne?
Invester dig ud af krisen
Nyt retailfokus hos forbrugerne

René Tingskov

René Tingskov
Head of Digital, Amplifi

LinkedIn
Rasmus Due Hammershøy

Rasmus Due Hammershøy
Broadcast Specialist, Amplifi

LinkedIn