Dentsu lancerer Net Zero 2030 ambition

Published on:

Hos dentsu arbejder vi på at skabe meningsfuld fremdrift for de kunder, vi samarbejder med, og for samfundet som et hele. Hvis vores ambition om forretningsmæssig vækst i sandhed skal kunne ses som bæredygtig, kræver det, at vi accelererer vores rejse mod et lavt carbonaftryk og søger at reducere vores påvirkning af klimaet. Derfor er vi stolte af at lancere vores ambtion om at være en Net Zero emissions-forretning i 2030.

Vi er glade for at være en del af den udvalgte og fortsat voksende gruppe af virksomheder, der har høje ambitioner på klimaets vegne. Formålet er at forhindre temperaturstigninger på over 1,5°C for at mindske klimaforandringernes farligste effekter.

Igangsættelsen af en radikal carbonreduktion i vores forretning og værdikæde er imidlertid kun første skridt. Vi er en del af en branche, som har mulighed for at påvirke den måde, forbrugerne tænker, føler og handler på. Alle vores løsninger er baseret på dybe forbrugerindsigter, og denne viden om mennesker vil vi bruge til at skabe opmærksomhed omkring klimalkrisen og inspirere forbrugerne til at leve en mere bæredygtig livsstil.

Med udgangspunkt i vores viden om forbrugerne og evne til at påvirke dem har dentsu en ambition om at hjælpe 1 milliard mennesker med at træffe bedre, mere bæredygtige valg. Hermed vil dentsu hjælpe forbrugere med at adaptere livsstile, som vil mindske presset på kloden og samtidig supportere brands i arbejdet med at udvikle strategier og kampagner, som møder behovene fra den bevidste og ansvarlige forbruger. Ved at arbejde sammen om disse mål tror vi på, at vi i fællesskab kan skabe en bedre fremtid for os alle.

Vejen mod Net Zero i 2030
Vores Net Zero-strategi er understøttet af et nyt, videnskabeligt mål. Dette forpligter dentsu til at reducere vores samlede udledning af drivhusgasser med 46% inden 2030 (baseret på en base målt i 2019).

Over det næste årti vil vi fokusere på en radikal reduktion af vores carbonudledning ved at sætte ambitiøse og vidensbaserede mål og samtidig arbejde med vores økosystem af kunder, partnere og leverandører. Dette vil vi gøre via fem fokusområder:Teknologi
Vi vil samarbejde med teknologipartnere, der deler vores ambitioner på klimaets vegne. Hvor muligt vil vi samarbejde med disse partnere for at reducere udledning og understøtte vores strategi om at anvende 100% genanvendelig energi.

Flyvning
Vi vil tilpasse vores organisations rejsepolitik og øge vores brug af teknologier til at facilitere virtuelle møder, som medvirker til at reducere behovet for rejse. Når det er nødvendigt at flyve, vil vi gøre brug af de mest klimavenlige flyselskaber og ruter.

Research og annoncering
Vi vil udarbejde en liste med vores foretrukne partnere, der som os forpligter sig til at reducere sit klimaaftryk. Vi vil dernæst indgå i dialog med disse partnere om metoden for dataindsamling, og hvordan der kan igangsættes initiativer, som sikrer en mere bæredygtig indsats. Endelig vil vi sikre, at vores kontrakter understøtter brugen af 100% genanvendelig energi.

Gebyrer
På samme måde som ovenfor vil vi lave en politik for vores foretukne partnere, indgå i dialog og ingå kontrakter, der stiller krav til bæredygtighed.

Bygninger
Vi vil sikre, at alle dentsus bygninger møder de miljømæssige krav, der stilles i vores enkelte markeder. Dette gælder både for eksisterende bygninger og nye, som kommer til i fremtiden. For at støtte vores forpligtelse overfor RE100 vil vi fortsat anvende 100% genanvendelig energi i alle vores markeder.

På de områder, hvor vi ikke kan reducere vores aftryk direkte, vil vi arbejde for at kompensere på alternative måder. Hvor det er muligt vil vi fokusere på at drive projekter, som understøtter dentsus bredere Social Impact-strategi og fokus på FNs verdensmål.

Standarder og rapportering
Vi er åbne og transparente omkring vores rejse mod at blive Net Zero i 2030. I 2019 modtog vi en A-rating på området, hvilket reflekterer den store indsats lagt i implementeringen af vores klimastrategi. Vi præsenterer vores miljørelaterede data via Ecovadis, og her modtog vi en sølv-rating i 2020. Vi har desuden underskrevet FNs Global Compact og RE100, og vi er listet på både DJSI og FTSE4Good.