Flyt dig - Skræddersyet præsentation og efterfølgende workshop

Published on:

6 timer workshop
I Skræddersyet Format inkl. afrapportering

45.000 DKK ex moms


PRÆSENTATIONEN 

Studiets resultater præsenteres i en kontekst, som er tilpasset din virksomhed og dens udfordringer. I forberedelsen graver vi ned i data, der er relevant for din branche, så fokus udelukkende er på det, der er relevant for jer.
Efterfølgende afholdes en workshop faciliteret af strateger fra dentsu, hvor vi designer øvelser med udgangspunkt i studiets resultater og jeres virksomheds udfordringer.
Præsentationen og workshoppen kan tage mellem 4 til 6 timer alt efter ønske. 

Hvordan udvikler vi nye produkter/services, der passer til danskernes livsstil og levevis?

Danskerne flytter mere end nogensinde før, og det fortæller en hel del om, hvordan danskerne lever i dag og ser på sig selv. I denne del er fokus på, hvordan din virksomhed kan udvikle produkter og services, som passer til danskernes nye livsstil og levevis.
Fokus kan også være på, hvordan dit brand kan udarbejde kommunikativt materiale forskelligt alt efter hvilken personlighedstype, du vil kommunikere til. 

Hvor stort er flytningens kommercielle potentiale i vores branche? 

Hvor mange danskere køber dit brands produktkategori – dvs. hvad er dit brands kommercielle potentiale hos de flyttende danskere? Og hvornår køber danskerne lige præcis din produktkategori? Vi dykker ned i data og præsenterer talene for jer, og samtidig ser vi på, hvordan denne nye viden kan aktiveres i en marketing- og medieplan. 

UDVIKLING AF NYE, KREATIVE KONCEPTER & PLATFORME 

Bekymringer og ‘pains’ er udslagsgivende, når danskerne skal tage valg om flytning og bopæl. Her har vi mulighed for at kortlægge, hvilke bekymringer og ‘pains’ der er størst før, under og efter en flytning. Vi giver konkrete eksempler på hvordan dit brand kan minimere de bekymringer. Vi finder også cases, der er specifikt relevante for din branche, og kommer med nye konceptidéer til, hvordan dit brand kan fjerne nogle af danskernes ‘pains’ under en flytning. Kort sagt handler det om hvilke services, produkter, kampagner, kommunikation og content, som dit brand kan udvikle for at være relevante for jeres kunder. 

OPLÆGSHOLDERE 

Til at præsentere oplægget vil dentsu stille op med to ”flytte-eksperter”, der har været med til at udarbejde flyttestudiet, samt din faste kontaktperson ved dentsu. Den ene ”flytte-ekspert” vil være analytiker og kommunikationsstrateg, mens den anden vi l være enten ekspert i programmatiske medieindkøb eller en fra vores kreative team. Dette afhænger af jeres fokus. 

DET FÅR I MED HJEM 

Med fra oplægget får du ikke kun indsigter og konceptidéer om de flyttende danskere. Du og dit team får dagens skræddersyet præsentation i PDF, en afrapportering af workshoppen i PDF, vores specialudviklet Smertekompas i PDF og 5 målgruppeportrætter i PDF. Som en ekstra bonus får du og dit team 3 unikt udviklet brætspil – et spil, der er skabt på baggrund at data og indsigter fra studiet. Her skal du være skarp på flyttefacts, kunne mime de skøreste flyttesituationer, være klar på at besvare flyttedilemmaer i bedste Mads & Monopolet-stil og meget, meget mere.