Status efterår 2020: Har corona-krisen ændret danskernes mediebrug?

Published on:

Har danskernes mediebrug ændret sig i takt med, at bevægelsesmulighederne ikke længere er så begrænsede? Vi har langt større frihed nu, end da krisen først indtraf i foråret, men har Covid-19 ændret danskernes mediebrug definitivt? Læs med og bliv klogere.

Fra marts 2020 og de følgende måneder ændrede danskernes mediebrug sig markant i forbindelse med corona-krisens indtog og tilhørende begrænsninger.

I uge 11 igangsatte vi en dataindsamling, som siden krisens start har fulgt udviklingen i mediebilledet. Sammenholdt med data fra dentsus egen forbrugerdatabase, M1, fra før krisen ramte og data fra august 2020 har vi nu mulighed for at pege på den medieadfærd, danskerne har taget til sig som følge af nedlukningen.

Mediekanaler med både fremgang og tilbagegang fra 2018 frem til nu
I de første uger af krisen var danskerne som klistret til tv-skærmene for at få den seneste Covid-19-update, men denne tendens varede ikke ved meget længe. I uge 12 så 63,9% af danskerne tv dagligt, mens tallet i august 2020 (uge 33) lå på 49,2%. I 2018 lå tv-mediets daglige reach på 58%, og der er således sket et fald i daglig reach på knap 9 procentpoint i perioden fra 2018 til august 2020 men med et peak grundet corona i foråret 2020.


Dentsu corona-dataindsamling, 2020; dentsu M1 Panel 2018


Den samme tendens ser vi for læsning af aviser online, der er faldet i daglig reach fra 31,9% i uge 12 til 25,5% i uge 33. I 2018 lå dette tal på 20,2%, og vi ser således en stigning fra 2018 og frem til 2020 post-corona.

Daily reach for on-demand streaming tjenester viser også et fald fra nedlukningens første uger til nu, men i perioden ligger tallet gennemsnitligt på omkring 40%, hvilket viser, at vi i 2020 anvender streamingtjenester i dobbelt så høj grad som i 2018, hvor tallet lå på 19,8%.


Dentsu corona-dataindsamling, 2020; dentsu M1 Panel 2018


Radio har fastholdt et gennemsnitligt niveau under krisen på 37,3% (uge 33), der ligger 2,5 procentpoint højere i daily reach end i 2018, hvor den var at finde på 34,8%. Det tyder på, at de digitale muligheder for at lytte til radio (computer, tablet, mobil) har medvirket til, at mediet fortsat har stor relevans for danskerne i 2020.

Samme tendens ser vi ved brug af sociale medier, der ligeledes har fastholdt dets niveau under hele nedlukningen og frem til nu, hvor daily reach ligger på ca. 66%, hvilket er et par procentpoint højere end i 2018.


Dentsu corona-dataindsamling, 2020; dentsu M1 Panel 2018

Endelig har danskerne indhentet noget af den tid, de tidligere brugte på internettet. I 2018 brugte 91% af danskerne internettet dagligt, hvilket faldt markant under corona-nedlukningen. I uge 33 er andelen af daglige internetbrugere steget til 85% af danskerne.


Dentsu corona-dataindsamling, 2020; dentsu M1 Panel 2018


Den nye mediehverdag
I et post-corona billede af Danmark har on-demand medier oplevet en markant fremgang.  Det er selvfølgelig ikke definitivt, at nedlukningen har været katalysatoren for denne vækst. Om det skyldes nye vaner fra nedlukningen eller blot et nyt mediebehov hos danskerne, der er opstået i perioden fra 2018 til 2020, kan vi ikke konkludere endeligt.

En ting er dog sikkert: Nedlukningen fremelskede en helt særlig mediebruger, hvor øget tv-sening, streaming og nyhedsforbrug skabte helt nye niveauer for dansk medieadfærd. Adfærden har dog i nogen grad normaliseret sig efter nedlukningens ophør. Faldet i antal tv-seere er iøjnefaldende, for selvom nedlukningen varslede en gylden tid for tv-mediet, var der tale om en kortvarig fornøjelse.

Fremtiden tilhører i højere grad on-demand-medier. I modsætning til traditionelt flow tv har streamingtjenesterne med få udsving formået at holde et nogenlunde niveau i løbet af nedlukningen, og vi kan se, at danskerne i højere grad foretrækker at konsumere indhold på denne måde. Nedlukningen gav os mere tid sammen med tv’et, men post-nedlukningen har også vist, at når hverdagen igen melder sig og tiden bliver sparsom, vælger danskerne indhold, som er nøje udvalgt efter deres behov.

Vil du vide mere om danskernes mediebrug? Kontakt Managing Director i Vizeum Lene Matthiesen på lene.matthiesen@vizeum.com

Paw Bæk Hansen

Paw Bæk Hansen
Strategy Director, Dentsu Data Services

LinkedIn
Lene Matthiesen

Lene Matthiesen
Managing Director, Vizeum Aarhus

LinkedIn