Her er marketingfolks største håb og bekymringer for 2020

Published on:

70% af danskerne bekymrer sig dagligt om store ting i livet. Selvfølgelig rammer bekymringer i ny og næ og måske også ofte, men syv ud af ti danskere bekymrer sig dagligt. I anledning af nytårets snarlige komme har vi indsamlet en række af de bekymringer, som marketingfolk har forud for 2020. Bare rolig – det bliver ikke kun trist. Vi har nemlig også indsamlet deres håb for det nye år.

Calm their anxiety. Sådan lød det fra scenen, da vi i slutningen af november præsenterede vores trendstudie PULSE20. Pointen i tendensen er, at forbrugerne bekymrer sig som aldrig før, og at brands skal formå at omfavne og afhjælpe de mange bekymringer. Med udgangspunkt i den spirende bekymringstendens, som vi ser hos forbrugerne, benyttede vi lejligheden til at spørge de 700 deltagende marketingpersoner, om de også ville dele deres håb og bekymringer for det nye år.

Disse håb og bekymringer fra deltagerne har vi indsamlet og grupperet, og vi er nu klar til at præsentere dem for dig. Måske du kan genkende dig selv i håbene og bekymringerne?


Arbejde skaber både bekymring og glæde

Den største bekymring for marketingfolk i både Aarhus og København handler om deres arbejde. Særligt den del af det professionelle arbejdsliv, som handler om deltagerne selv, fylder i deres bevidsthed:

Det, som bekymrer danske marketingfolk allermest, er altså frygten for, at de ikke længere kan udføre deres arbejdsopgaver. Enten fordi kreativiteten forlader dem, fordi tiden og travlheden stjæler motivationen, fordi deres mentale helbred ikke kan følge med, eller fordi deres arbejde ganske enkelt bliver taget fra dem.

I særligt den sidste halvdel af 2019 har ord som finanskrise, recession og nedskæringer fyldt det danske mediebillede. Flere store, danske virksomheder har foretaget massive afskedigelser for at tilpasse deres organisationer til frygten for den kommende krise, og disse tendenser synes at fylde hos marketingfolk. Samtidig er marketingbranchen både travl og udsat for stor forandring, hvilket får flere og flere til at bekymre sig for deres professionelle fremtid.

Dog byder arbejdslivet ikke kun på bekymringer, og deltagerne gør sig også mange forhåbninger om deres arbejdsliv i 2020. Igen er der en tendens til, at deltagerne først og fremmest tænker på det, som er tæt på dem selv:

Besvarelserne peger altså på, at deltagerne er glade for deres arbejde, men samtidig bekymrede for, om de mon får lov at beholde det arbejde, som motiverer dem og gør dem glade. Generelt handler marketingfolks arbejdsrelaterede bekymringer om det nære: Hvad står jeg i fremtiden? Kan jeg fortsat gøre de ting, der motiverer mig? Får jeg stress?

Spørgsmålene trænger sig på og vidner om en gruppe mennesker, som både glæder sig over deres arbejde, men også frygter at miste det.


Klima fylder

Arbejde fylder selvsagt meget til en arbejdsrelateret konference. Dog var vi i gennemgangen af besvarelserne ikke overraskede over, at klima også fylder i danskernes bevidsthed.

Netop klima har fyldt megt i den offentlige debat i 2019, og det ses i de indleverede bekymringer. Her kræves ikke megen uddybning, og bekymringerne beskrives blot med ”klima”, ”global opvarmning” og ”miljøet”.

Det er imidlertid ikke kun de konkrete klimaudfordringer, som bekymrer marketingfolkene, men også den diskurs, som hersker i klimadebatten:

Det store fokus på klima har efter deltagernes mening ikke kun bragt oplysning og fokus på forbrugsvaner og klimalovgivning, men også en ny måde at leve – og bekymre sig – på. Begrebet ”flyskam” er blevet introduceret i Sverige og har skabt ekko i resten af (den klimabevidste) verden. Begrebet har skabt både øget fokus på klima, men også en ny diskussion om, hvad frygten for klimakrisen gør ved danskernes bevidsthed.

Klimabekymringen for nogle er altså også blevet en metabekymring: En bekymring om bekymringen. Dog er der også håb at spore blandt marketingfolk, når det kommer til klima. Her fremhæves forhåbninger om et mere grønt Danmark og generel forbedring af klimapolitikken og et større fokus på forbrug.


Et ønske om nærvær, solidaritet og tolerance

I Aarhus er privatlivet den gruppering, som flest deltagere har forhåbninger til. Her er der særligt ét håb, som fylder i marketingfolkenes bevidsthed: Ønsket om ro, nærvær og fællesskab:

Ro, nærvær og en søgen mod fællesskab med andre mennesker står højt på deltagerne i Aarhus’ ønskelister. For marketingfolk på tværs af både Aarhus og København fylder disse tendenser også meget i de håb for samfundet, som listes. Her kredser forhåbningerne nemlig også om samspillet mellem mennesker:

Emnerne, som træder frem i både Aarhus og København, er ikke svære at genkende. 2019 har været et år hvor der, udover klima, har været stort fokus på tolerance og plads til forskellighed uanset køn, race eller seksuel overbevisning. Der er dog ingen tvivl om, at samfundet stadig har en stor opgave foran sig på disse punkter, og det ses i de håb, som marketingfolk har for 2020.


Marketingfolk eller mennesker?

Arbejde, klima, nærvær og tolerance er det, der fylder i marketingfolks bevidsthed, når de kigger frem mod 2020. I starten af artiklen fortalte vi, at 70% af danskerne dagligt bekymrer sig om store ting i livet. De store ting, som danskerne bekymrer sig mest om, er familie, klima, venner, penge og arbejde. Alle kategorier, som også fylder for de marketingfolk, der deltog i PULSE20.

Når marketingfolk bliver bedt om at forholde sig til håb og bekymringer for 2020, er det i høj grad de samme ting, der fylder for dem som for forbrugerne. Det betyder, at selvom vi er professionelle mennesker med gode, spændende job i en branche i rivende udvikling, er vi også mennesker, som bare gerne vil være glade, føle sig accepterede og se samfundet udvikle sig til det bedre. Lad os håbe, at 2020 indfrier alle håb og samtidig gør bekymringerne til skamme.

… Og at vi selvfølgelig lever i et land med sportslig succes på grønsværen. Lad os slutte af med følgende håb for 2020:
”At Danmark vinder EM”.