Yli neljäsosa suomalaisista oli taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen inflaatiopiikkiä – huonoimmaksi toimeentulo koetaan pienissä kaupungeissa ja maaseudulla

Published on:

Yli neljäsosalla suomalaisista oli vaikeuksia tulla toimeen nykyisellä tulotasollaan jo ennen tuoreinta inflaatiopiikkiä, selviää markkinointitoimisto dentsun kuluttajatutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan rahatilanteensa koki jo ennen kevään inflaatiopiikkiä erittäin huonoksi tai huonoksi 27 prosenttia suomalaisista. 43 prosenttia uskoi selviytyvänsä taloudellisesti, ja loput vastaajista olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa.

– Huoli siitä, riittävätkö kotitalouden tämänhetkiset tulot, on selvästi yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Eroja on nähtävissä myös muun muassa ikäryhmien välillä, sillä huoli taloudellisesta tilanteesta kasvaa siirryttäessä nuoremmista ikäluokista yli 40-vuotiaiden ikäryhmään, sanoo dentsun tutkimusjohtaja Saku Hirvonen.

Huonoimmaksi oma toimeentulo koetaan pienissä kaupungeissa ja maaseudulla.

Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa inflaatio kohosi Suomessa jo 7,0 prosenttiin, euroalueella ennakkotietojen mukaan 8,1 prosenttiin.

Ennätyskorkean inflaation vaikutukset voivat olla todella merkittäviä, sillä taloudellisesti tiukoilla olevista lähes puolet kyselyn vastaajista on suunnitellut ostoksiaan jo valmiiksi tarkasti. Lisäksi vain vajaa neljännes suomalaisista odottaa taloudellisen tilanteensa parantuvan tulevaisuudessa.

– Kotitalouksien kasvanut velkaantumisaste, korkojen nousu ja kiihtynyt inflaatio ovat stressiä aiheuttava yhdistelmä. 71 prosenttia taloudellisesti tiukoilla olevista vastaajista sanoo kantavansa paljon huolta raha-asioihin liittyen, eivätkä viime aikojen talousuutiset anna olettaa tämän luvun pienenevän ainakaan lyhyellä aikavälillä, Hirvonen sanoo.

Taloudelliset huolet voivat vaikuttaa myös kulutuskäyttäytymiseen ja osaltaan muovata kulutuskäyttäytymisen trendejä. Hieman yllättäen vastuullisuus- ja ympäristöteemojen ympärillä käytävä julkinen keskustelu ei näy kuluttajatutkimuksen vastauksissa.

– Kiinnostus kanta-asiakasetuja kohtaan näyttää olevan kasvussa. Samalla kuluttajien kiinnostus ruuan alkuperää kohtaan on laskusuunnassa. Sosiaalista ja ympäristövastuuta korostavien brändien merkitys ostopäätöksissä on samoin laskenut aiemmista vuosista, Hirvonen sanoo.

Mustalla taustalla olevassa kuvassa naisoletettu katsoo ulos ikkunasta.

Keväällä valmistuneeseen dentsun Consumer Connection System (CCS) -tutkimukseen vastasi 5126 Suomessa asuvaa ihmistä, iältään 16–74 vuotta. Tutkimusaineisto on kerätty online-paneelissa helmi-maaliskuussa 2022.

Aineisto on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan edustamaan Suomen väestöä ikäryhmässä 16–74-vuotiaat.

CCS on dentsun oma, laaja kuluttajatutkimus, joka kertoo mm. kuluttajien asenteista, arvoista, kiinnostuksen kohteista ja median käytöstä. CCS-tutkimusta on tehty vuodesta 2010 lähtien kahden vuoden välein.

CCS on globaali tutkimus, jota dentsu toteuttaa yli 65 maassa, mukaan lukien Pohjoismaat. Globaalisti tutkimuksella on yli 380 000 vastaajaa.

Dentsu auttaa brändejä kasvamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti. Tarjoamme strategisen ja luovan markkinoinnin palveluita, yhdistettynä teknologiseen osaamiseen. Markkinointitoimisto dentsun 68 000 ammattilaista maailmalla ja 150 asiantuntijaa Suomessa auttavat yrityksiä ja yhteisöjä näkemään edemmäs.