Tuomas Kokkonen

Head of Search

Miten tekoäly muuttaa hakukoneiden käyttöä ja hakukonemarkkinointia

Tekoäly muuttaa paitsi käyttäjälle tarjottavia hakutuloksia yhä tarkemmiksi, myös koko hakukokemuksen käyttäjälle relevantimpaan, personoituun ja hakukoneen kanssa käytävään keskustelevampaan muotoon. Lue alta, miten hakukoneet muuttuvat tekoälyn myötä ja miten se vaikuttaa hakukonemarkkinointiin. 

Hakukoneiden lyhyt historia 

Sitä lähtien kun Google 2000-lunvun alussa syrjäytti Altavistan käytetyimpänä hakukoneena arvottamalla sivustojen järjestystä tiedemaailmasta tutulla sitaattien eli sivustolle tuovien linkkien perusteella, on hakukokemus pysynyt jokseenkin muuttumattomana. Käyttäjä kirjoittaa jotain hakukoneeseen ja toivoo maksetun tai orgaanisen tuloksen vievän hänet oikealle sivulle tai oikeaan kokemukseen. Toki hakutulossivu on kehittynyt vuosien varrella monin tavoin erilaisten maksullisten ja orgaanisten rikasteiden kuten Shopping mainonnan, karttahakujen, tietopaneeleiden ja välittömien vastausten muodossa, ja nämä kaikki ovat kiistatta vaikuttaneet nollan klikkausten hakujen (käyttäjä tekee haun, mutta ei klikkaa mitään maksettua saati orgaanista hakutulosta) kasvuun, mutta itse hakukokemus on pysynyt samana. Tekoäly muuttaa kuitenkin haun sinut, hakuhistoriasi ja kiinnostuksen kohteeksi tuntevan henkilökohtaisen avustajan kanssa käytäväksi keskusteluksi. Tämä muuttaa myös hakukonemarkkinointia ja hakukoneiden hinnoittelumalleja. 

Klikit laskevat, klikkihinnat nousevat 

Hakukoneiden ansaintalogiikka ei muutu, mutta hinnnoittelumallissa klikeistä tulee harvinaisempia, mutta kalliimpia. Tämä on loogista, sillä kun tekoälyn tukeman haun parissa vietetään enemmän aikaa ennen varsinaista klikkausta mainostajan sivustolle, ollaan klikatessa jo lähempänä ostopäätöstä. Sekä Google että Microsoft testaavat ja tuovat luonnollisesti uusia mainosmuotoja tekoälyn tukemaan hakuun, ja molemmilla on luonnollisesti intressi mainostaa, joten maksettu puoli hausta ei ole katoamassa.  

Tekoälypohjainen sisällöntuotanto 

Siinä missä vielä vuosi sitten sisällöntuotanto kysyi resursseja, voidaan sitä nyt printata Chat GPT:n tai muiden tekoälypohjaisten työkalujen avulla sekunneissa. Markkinoille onkin alkanut jo ilmestyä sisällönhallintajärjestelmiin kuten Wordpressiin Plug-In lisäosien muodossa integroitavia tekoälyllä toimivia sisällöntuotantotyökaluja, jotka voi halutessaan automatisoida tuottamaan ja julkaisemaan sisältöä yrityksen verkkosivuille ja muihin oman median kanaviin niin usein ja paljon kuin katsoo tarpeelliseksi. Hakukoneiden algoritmien tulee reagoida tähän, muutenhan taistelu ensimmäisistä hakutulospositioista olisi paluu Altavistan aikaan, jolloin se, kenen sivuilla luki määrällisesti useimmin etsitty hakusana, oli ykkönen. Nyt erona olisi, että sivusto jolla olisi eniten avainsanan teemaa eri kulmista käsittelevää sisältöä, olisi ykkönen. Tämä onkin ollut tähän saakka merkittävä hakutulossijoitukseen vaikuttava tekijä, mutta tekoälyn aikakaudelle sisällöntuotannon automatisoiduttua avainsanan teemaa käsittelevän sisällön määrän vaikutus hakutulossijoitukseen tulee vääjäämättä laskemaan. On todennäköistä että hakukoneet tulevat jättämään hakuindeksinsä ulkopuolelle sivuja, joille ei linkata vahvasti navigaatiosta tai pääosiostaan. Tällaisia sivuja voivat olla esimerkiksi pelkästään hakukoneita varten tekoälyllä tuotetut artikkelit, joita ei julkaista sivuston navigaatiossa tai artikkelit osiossa vaan pelkästään sivustokartassa ja/tai yksittäisinä artikkelilta toiselle suuntautuvina linkkeinä. Sen sijaan arvoaan tulevat kasvattamaan auktorisoidut asiantuntijuuteen perustuvat sisällöt sekä vanhat kunnon signaalit muilta sivustoilta kuten backlinkit ja maininnat. 

Valtaako Bing markkinaosuutta? 

Itse haussa on viitteitä siitä että Bing Chat GPT:n ja tekoälyn tukeman haun myötä pystyisi valtaamaan Googlelta enemmän markkinaosuutta. Kokonaisuudessaan Googlen syrjäyttäminen on kuitenkin vaikeaa, ainakin niin kauan kuin iphonen ja Anroidin molempien oletushaku on Google. Tästä mahdollisesta hallitsevan markkinaosuuden väärinkäytöstä Google on joutunut Yhdysvalloissa oikeuskäsittelyyn, johon tosin tuskin saadaan päätöstä tämän vuoden aikana. 

Tästä huolimatta Bingin markkinaosuus tulee tänä vuonna kasvamaan myös Suomessa Chat GPT:n siivittämänä sekä Bingin Googlea edistyneemmän tekoälypohjaisen haun myötä. Mainostajalle tämä tarkoittaa hyviä ja edullisia mahdollisuuksia laajentaa maksetun haun tavoittavuutta sillä Google ja Bing käyttäjät ovat liki aina eri käyttäjiä ja Bingissä hakusanamainonnan ollessa vähemmän kilpailtu myös sen klikki- ja konversiohinnat ovat Googlea edullisempia.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä kokeneeseen hakusanamarkkinoinnin tiimiimme ja pohditaan yhdessä, kuinka kehittää sinun yrityksesi hakukonemarkkinointia.