0

Click Through Rate

0

Cost Per Click

0

Cost Per Visit

Haaste

Facebook ja Instagram -kampanjoiden luovilla ratkaisuilla on suuri vaikutus kampanjoiden lopputuloksiin. Facebookissa ja Instagramissa toimii hyvin erilaiset luovat kuin perinteisissä medioissa, joka asettaa haasteita materiaalituotannolle.

Luovien tuotantoprosessi aloitetaan yleensä myös ennen kuin mediatoimisto tai tulospohjainen yksikkö saavat kampanjan suunniteltavaksi, jonka takia luoviin ratkaisuihin on vaikea vaikuttaa ennen niiden tuotantoa. Tällöin mediaspesialistin antamat materiaalisuositukset eivät välttämättä ole enää toteutettavissa, kun materiaalit on jo käytännössä toteutettu. Tällöin emme pysty hyödyntämään aiempien kampanjoiden oppeja ja antamaan suosituksia.

Strategia ja ratkaisu

Pureuduimme tarkemmin materiaalituotannon prosessiin ja toimintatapoihimme ja pyrimme luomaan yhteisen prosessin, jonka avulla pystyisimme vastaamaan olemassa oleviin haasteisiin.

Koimme tärkeäksi, että mediaspesialisti ja luova toimisto osallistuivat molemmat asiakkaan briiffipalaveriin. Lisäksi pidimme yhteisen sisäisen purkupalaverin, jolloin pystyimme käymään yhdessä läpi kampanjan tavoitteita, viime kampanjoiden oppeja ja antamaan suosituksia materiaalituotantoon hyvissä ajoin.

Kävimme luovan toimiston kanssa materiaalit yhdessä läpi ennen niiden hyväksymistä asiakkaalla, jotta varmistamme, että materiaalit ovat toimivat kampanjaan.

Tulokset

Uuden toimintaprosessin kautta luoduilla kampanjamateriaaleilla saimme yleisiin tavoitekohtaisiin benchmarkkeihin verrattuna huomattavasti parempia mainonnan tuloksia: 

  • CTR + 200 %
  • CPC - 56 %
  • CPV - 25 %
Paid Social Director

Eve Peltola

Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota yhteyttä