0

näkyvyys

0

Seuraajat

Taustaa

Halva on suomalainen perheyritys ja karkkitalo, joka on ollut erottamaton osa kotimaista makeishistoriaa aina 1930-luvulta saakka. Lakritsi on Halvan tunnetuin ja myydyin makeistuote, jota on valmistettu 1950-luvulta lähtien Helsingin Pitäjänmäen tehtaalla. Lakritsin lisäksi Halva valmistaa myös monia muita karkkiklassikkoja, kuten salmiakki- ja marmeladimakeisia. Tärkeitä arvoja Halvalle ovat perheyrittäjyys, kotimaisuus ja vastuullisuus, ja näitä teemoja yritys haluaa tuoda esiin myös markkinoinnissaan.

Haaste

Halvan markkinointi perustui pitkälti orgaaniseen näkyvyyteen somekanavissa sekä osallistumiseen erilaisiin alan messuihin ja tapahtumiin. Markkinoinnin pääkohderyhmäksi Halva oli määritellyt 13-30-vuotiaat. Yrityksen mainosviestit kaipasivat yhtenäistä ja tunnistettavaa visuaalista ilmettä. Brändin tunnettuutta haluttiin kasvattaa myynnin ohessa ja pidemmän tähtäimen tavoitteena on myös nousta Suomen arvostetuimpien brändien listalle.

Strategia ja ratkaisu

Strategiavaiheessa päädyimme siihen, että suurin tunnettuuden ja myynnin kasvun potentiaali on kohderyhmässä 25-45-vuotiaat. Lähdimme liikkeelle Dentsun CCS-kuluttajatutkimuksen pohjalta tehdystä kohderyhmäanalyysistä, jonka avulla määritimme kohderyhmän käyttäytymistä. Kuluttajadatan perusteella sosiaalinen media osoittautui parhaaksi kanavaksi tavoittaa tuotteiden pääkohderyhmä mahdollisimman kattavasti ja kustannustehokkaasti jatkuvan mainosnäkyvyyden ja suurempien kampanjoiden avulla.

Tutustuimme Halvan liiketoimintaan, arvoihin ja markkinointisuunnitelmaan vuodelle 2019 sekä kävimme vuoropuhelua asiakkaan kanssa siitä, millaisia toiveita heillä oli mainonnan ilmeen ja teemojen suhteen. Tältä pohjalta lähdimme luomaan Halvalle yhtenäistä sosiaalisen median sisältökonseptia yhteistyössä Dentsun luovan toimiston Isobarin kanssa.

Lopputuloksena Halva sai tunnistettavan graafisen ja visuaalisen ilmeen, sisältökalenterin, tone-of-voicen sekä laadukkaat, teemalliset tuotekuvat käytettäväksi niin sosiaalisen median mainonnassa kuin omissa kanavissaan. Sosiaalisen median mainontaa varten luotiin valmiit kuva- ja animaatiopohjat, jotka olivat helposti muokattavissa jatkuvan mainonnan tarpeisiin.

Halvan somemainonnan päätavoite oli jatkuva, tehokas tavoittavuus kohderyhmästä riittävällä toistolla lähes ympäri vuoden. Jatkuvan mainonnan lisäksi toteutettiin kolme laajempaa kampanjaa kesä-, loka- ja joulukuussa. Kaikki mainonnan sisällöt toteutettiin uuden sisältökonseptin mukaan ja mainonnassa hyödynnettiin erityisesti animoituja videopostauksia, joissa Halvan tuotteet tulivat hauskalla ja kiinnostavalla tavalla esiin.

Tulokset

Maksetulla mainonnalla kasvatettiin julkaisukohtaista tavoittavuutta yli 7000%. Yksittäisten orgaanisten julkaisujen tavoittavuus oli ennen mainonnan aloittamista keskimäärin n. 600 henkilöä/julkaisu, kun taas mainosjulkaisujen tavoittavuus oli keskimäärin n. 46 000 henkilöä/julkaisu. Maksettu mainonta sosiaalisessa mediassa mahdollistaa siis matalaan orgaaniseen näkyvyyteen verrattuna huomattavasti suuremman peiton ja toiston, jolloin myös sisällöntuotantoon käytetty aika ja resurssit hyödynnetään oikealla tavalla, kun tuotetut julkaisut saavat tehokkaasti näkyvyyttä oikeassa kohderyhmässä.

Vaikka mainonnan tavoitteena ei ollut Facebook-sivun seuraajien kerääminen, mainonnan aloittamisen jälkeen on nähtävissä kasvava trendi myös sivun seuraajien määrässä. Tämä osoittaa, että sisällöt ovat resonoineet hyvin halutussa kohderyhmässä ja saaneet yleisön kiinnostumaan Halvasta brändinä.

Yhtenäinen sisältökonsepti ja jatkuvan somemainonnan aloittaminen ovat tuoneet Halvan tuotteille merkittävästi laajemmin näkyvyyttä relevantin kohderyhmän parissa, kuin aiempi ainoastaan orgaanisiin postauksiin perustuva somenäkyvyys. Yhtenäisen sisältökonseptin ansiosta Halvan somemainonta on tunnistettavaa ja omaperäistä ja auttaa vahvistamaan Halvan tuotteiden ja brändin tunnettuutta.

Sisältöjen laadun merkitys somemainonnassa on koko ajan suuremmassa roolissa, koska käyttäjien päivittäin kohtaamien digitaalisten sisältöjen määrä kasvaa jatkuvasti. iProspectin ja Isobarin yhteistyössä yhdistyvät luova osaaminen ja ideointi vahvaan ymmärrykseen sosiaalisen median sisältöjen lainalaisuuksista sekä erilaisten materiaalien toimivuudesta mainonnan kampanjatavoitteisiin nähden. Sisältökonseptit luodaan yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta kohderyhmät ja kanavat huomioiden. Näin saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset yleisön tavoittamisessa ja brändin muistettavuuden kasvattamisessa.

Bränditunnettuuden kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä eikä tapahdu yhdessä yössä tai ainoastaan yhden median voimin. Yhteistyömme somemainonnan ja sisällöntuotannon osalta jatkuu Halvan kanssa vuonna 2020 ja seuraamme brändimittareiden kehitystä matkan varrella ulkopuolisen tahon toteuttaman brand tracking- tutkimuksen avulla.

Saimme digimainontaan todella upeita kuvia ja kivoja videoita, joissa oli käytetty luovuutta. Meille oli tärkeää, että saimme Halvan tuotteet luonnollisesti mukaan kuviin ja videoihin ja siinä onnistuttiin hienosti!
TANJA MÄNTYMÄKI, MARKETING MANAGER, HALVA
Paid Social Director

Eve Peltola

Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota yhteyttä