Lähtökohta

Neste on Suomen kolmanneksi suurin yritys ja maailman suurin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Yritys on saanut tunnustusta vastuullisesta liiketoiminnastaan ja ollut toistuvasti maailman vastuullisimpien yritysten kärjessä. Siitä huolimatta Neste on globaalien jättibrändien varjossa vielä tuntematon maailmalla.

Neste halusi tavoittaa liiketoimintansa kannalta oleellisimman kohderyhmän – vastuullisista ratkaisuista kiinnostuneet B2B-päättäjät – uusilla päämarkkinoillaan. Päättäjien tavoittamiseksi tarvittiin uudenlainen lähestymistapa, joka puhuttelisi heitä uskottavalla tavalla ja aidosti kiinnostavilla aiheilla ja näkökulmilla.

Luova ratkaisu ja strategia

Jotta oikea viesti saataisiin oikeiden ihmisten tietoon oikeissa paikoissa, käytettiin dentsun omaa Consumer Connection System -tutkimusta, joka paljasti demografia- ja mediankulutustietojen lisäksi kohderyhmän arvoja, asenteita ja vastuullisuuskäsityksiä.

Halusimme tutkitun datan ohjaavan luovaa toteutustamme. Identifioimme kohdeyleisölle relevantit ja Nesteen liiketoimintaa tukevat sisältöteemat laajamittaisen hakuanalyysin ja hakutrendien avulla. Yhdistimme tähän vielä dataa perinteisestä ja sosiaalisesta mediasta. Näiden pohjalta vastuullisuus valikoitui sisältömarkkinoinnin pääteemaksi.

Rakensimme Nesteelle sisältömarkkinointiohjelman ja -strategian, joka tavoittaa relevantit B2B-päättäjät Kaliforniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Teimme julkaisusuunnitelman, joka ohjaa kohderyhmän viettämään säännöllisesti aikaa Nesteen omilla kotisivuilla, sekä sosiaalisen median strategian tukemaan kotisivuilla julkaistavaa artikkelisisältöä ja varmistamaan sen näkyvyyden.

Toteutus

Tiesimme että ansaitaksemme vaativien B2B-päättäjien huomion ja saadaksemme heidät Nesteen sisältöjen pariin meidän oli luotava erittäin korkeatasoista luettavaa ja katsottavaa. Sisällöntuotannon benchmarkeiksi otettiin ne johtavat mediat, joita tutkimuksemme oli paljastanut kohderyhmän preferoivan: kansainväliset julkaisut kuten WIRED, The Atlantic ja The Guardian.

Luodaksemme päättäjiä aidosti kiinnostavaa sisältöä valitsimme sisältöjen tekijöiksi tunnettuja toimittajia, kuvittajia ja valokuvaajia. Heihin lukeutuivat esimerkiksi muoviongelmia tutkiva Lucy Siegle sekä maineikas Economicsin ja Timen kuvittaja Brett Ryder. Juttuihin haastateltiin alojensa johtavia auktoritettejä: YK:n asiantuntijoita, huippuyliopistojen professoreita sekä vastuullisuuden auktoriteettejä, kuten John Elkingtonia.

Tärkeänä osana amplifiointistrategiaa oli tarkkaan suunniteltu sosiaalisen median suunnitelma, jossa Twitteriin, LinkedIniin ja Facebookiin luotiin kuhunkin omat strategiansa näkyvyyden ja oikeanlaisen viestin maksimoimiseksi.

Oivaltavat sisällöt saivat myös ansaittua näkyvyyttä. Alan auktoriteetit levittivät Nesteen julkaisemia ajatusjohtajuusartikkeleja ja ne herättivät muun muassa Bloomberg Newsin huomion.

Tulokset

Tavoitteemme oli saavuttaa 50 prosenttia kohdeyleisöstä kaikilla neljällä Nesteen uudella markkinalla vuoden sisällä. Tämä tavoite ylitettiin etuajassa, vain neljä kuukautta lanseerauksen jälkeen. 

Vuoden 2020 aikana sisältömarkkinointiohjelma saavutti merkittäviä tuloksia:

  • 24 miljoonaa B2B-päättäjää neljällä markkinalla tavoitettu
  • 5 593 potentiaalista asiakasta identifioitu
  • 491 % enemmän aikaa käytetty sisältöjen parissa
  • 2 380 tuntia käytetty Nesteen uuden sisältömarkkinoinnin parissa
  • + 33 % brändiarvon kasvu

Tutustu Nesteen ajatusjohtajuussisältöihin

Artikkelit:

Somepostaukset:

”Tavoitteiden määrittely, jatkuva seuranta ja oppiminen ovat jo tässä lyhyessä ajassa johtaneet ennätyksellisen koviin tuloksiin. Olemme löytäneet tehokkaan tavan puhutella potentiaalisia asiakkaitamme ja tukea sekä liiketoimintaamme, että tärkeintä viestiämme kestävästä kehityksestä ja vastuullisista ratkaisuista.”
Paula Narkiniemi, Team Lead, Global Content Marketing & Channels, Neste
Neste logo

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

dentsu

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä