Haaste

Viestilehdellä oli tarve kehittää verkkoanalytiikkaansa Maaseudun Tulevaisuuden, Koneviestin ja Aarre-lehdenja osalta ja saada sitä kautta kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä liiketoiminnan kehittämisestä luotettavan datan pohjalta. Vuosien varrella analytiikka-arkkitehtuuri oli mutkistunut usean Google Analytics -tilin myötä. Lopputulemana kokonaisuuksien hahmottaminen oli haastavaa ja yhtä pääkäyttäjää ei ollut. Data ei myöskään aina ollut luotettavaa, ja käyttö monimutkaista ilman visualisointia.

Ratkaisu

Tehtiin holistinen kartoitus ja auditointi verkkoanalytiikan nykytilasta asiakkaan kanssa. Samalla kuvattiin myös tahtotila sekä määriteltiin liiketoimintaa tukevat mittarit. Auditoinnin perusteella luotiin lähes kokonaan uusi Google Analytics -tilirakenne. Käyttäjiä myös koulutettiin Viestilehdillä, ja Google Analyticsia lähdettiin hyödyntämään tehokkaammin visualisoinnin avulla talotasolla.

Tulokset

Viestilehdet sai luotettavan, johdonmukaisen ja helppokäyttöisemmän verkkoanalytiikan kokonaisuuden, joiden pohjalta tehdä päätöksiä esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden sisältöjen ja myynnin optimoimiseksi, ja kehittää digitaalista käyttäjäkokemusta. Seuraavat askeleet määriteltiin myös jatkokehitystä varten, ja projektista kerätyt opit ovat helppo hyödyntää tulevaisuudessa.

”Saatiin, mitä tilattiin. Meille jäi myös omaa oppia, mikäli meille tulisi tarve pystyttää uusi analytiikka itsenäisesti. Yhteistyö dentsun kanssa sujui mallikkaasti.”

Jaakko Valkiainen, Web-analyytikko, Viestilehdet
Viestilehdet logo

Viestilehdet Oy on Suomen johtava maaseutuun liittyvien sisältöjen tuottaja, jonka päätuotteet ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus sekä aikakauslehdet Koneviesti ja Aarre.

Head of Data

Henri Maunuksela

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä