We streven naar een veilige en motiverende werkplek met gelijke kansen en behandeling voor iedereen. Waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn en vrij is zich uit te spreken. Waar eerlijkheid wordt gewaardeerd en fouten worden vergeven - maar nooit genegeerd. Waar iedereen zich betrokken, gewaardeerd en gesteund voelt.

Lees hier ons volledige dentsu DEI manifest.

Verschillen maken het interessant

Bij dentsu geloven wij dat juist door het vieren van verschillen er mooie dingen ontstaan. We geloven dat diverse teams sterkere teams zijn. Alleen met verschillende perspectieven komen we tot nieuwe inzichten.

Gelijke kansen voor iedereen

We beoordelen mensen niet op basis van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of beperkingen. We willen dat iedereen zichzelf kan en durft te zijn bij dentsu.  

Werken bij dentsu betekent dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Alleen dan zijn we een aantrekkelijke werkgever voor slim en divers talent en kunnen we samen groeien.

Ruimte voor het individu

Uniciteit maakt ons tot wie we zijn. Wees authentiek en jouw unieke inbreng zal leiden tot fantastisch werk. Dat vinden we het allerbelangrijkste bij dentsu. 

We respecteren jou

We respecteren ieders gedachten, meningen en bijdrage. We maken allemaal deel uit van een open en inclusieve cultuur waarin ideeën worden gewaardeerd en we een positieve bijdrage leveren aan dentsu en voor onze klant. 

We zetten ons in voor gelijkwaardigheid

Dentsu zet zich in voor duurzame verandering in de samenleving op de lange termijn en het creëren van een cultuur van eerlijkheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid voor iedereen.We hebben duidelijke principes die bepalen hoe we als bedrijf opereren, met de verantwoordelijkheid om concrete en tastbare verandering aan te jagen. Deze principes zijn ondubbelzinnig en zorgen ervoor dat racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, niet worden getolereerd. 

We streven naar een divers personeelsbestand en een cultuur van gelijke én gelijkwaardige kansen. We zullen onze voortgang meten en bijhouden, en zorgen voor verantwoording van het leiderschap. We investeren op de juiste plaatsen, herzien onze werkwijzen waar nodig, en ontwikkelen plannen om ons doel van een inclusieve organisatie te bereiken. 

We bouwen samen aan een ​​eerlijkere en meer gelijkwaardige werkplek. Wat onze rol ook is, we hebben allemaal een collectieve en individuele verantwoordelijkheid om verandering te stimuleren. Op die manier maken we van dentsu een echt diverse en inclusieve werkplek waar we allemaal trots op kunnen zijn.