Het was niet te missen: ChatGPT was recent overal groot nieuws. Ontzagwekkend goede automatische teksten kon de door AI aangestuurde bot produceren. We testten het en vroegen het programma zelf ook naar de mogelijkheden en de grenzen.

Jurre Ham

SEO Director

De hype rondom ChatGPT 

Twitter ontplofte, grote nieuwsmedia zoals The New York Times en The Guardian schreven er artikelen over, en zelfs in televisieprogramma’s zoals Op1 werd er aandacht aan besteed. De hype rondom ChatGPT, een door artificial intelligence gedreven chatbot, kan je de afgelopen weken nauwelijks zijn ontgaan. Uit al het nieuws over ChatGPT werd één ding duidelijk: de wereld van contentcreatie bevindt zich op een omslagpunt! In dit artikel vertelt Jurre Ham, SEO Director dentsu Benelux, je waarom. 

AI-gegenereerde content & SEO 

De afgelopen jaren heeft dentsu’s SEO-team uitgebreid tests uitgevoerd met het schrijven van content met behulp van tools, die gedreven zijn door artificial intelligence. Onze specialisten concludeerden dat de resultaten te wisselend waren om de tools op grote schaal te kunnen inzetten voor onze klanten. Zo bleek AI-generated content in de Engelse taal een aantal stappen voor te lopen op het Nederlands. Bovendien werd duidelijk dat de kwaliteit niet voor ieder paginatype aan onze copywritingrichtlijnen voldeed, waardoor de output vatbaar zou zijn voor de strijd van Google en andere zoekmachines om content van lage kwaliteit te bestraffen.  

Met de komst van ChatGPT werden de SEO-specialisten van dentsu wederom getriggerd om uitgebreid tests uit te voeren met de chatbot van OpenAI. De mogelijkheden bleken onbeperkt te zijn. Sinterklaasgedichten, grapjes over collega’s en AI-gegenereerde JavaScript, veel passeerde de revue. Maar hoe werkt AI-generated content nu precies? En wat betekent dit voor het vakgebied SEO (Search Engine Optimization)? In dit artikel geven we je volledig AI-gegenereerde antwoorden op deze prangende vragen. ChatGPT, we geven het woord aan jou. 

 

ChatGPT geeft vragen:

Wat is AI-content?  

AI-content is content that is created by artificial intelligence, also known as AI. This can include text, images, audio, or video that is generated by AI algorithms. AI-generated content is often used to automate the creation of repetitive or time-consuming content, such as news articles, social media posts, or product descriptions. It can also be used to create original content, such as music, art, or stories. Some AI-generated content is indistinguishable from human-generated content, while other AI-generated content may be more obviously artificial. 

Maar dit artikel is in het Nederlands geschreven, ChatGPT. Zou je je antwoord in het Nederlands kunnen formuleren alsjeblieft? 

Ja, natuurlijk. AI-content is content die gemaakt is door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Dit kan tekst, afbeeldingen, audio of video zijn die gegenereerd zijn door AI-algoritmes. AI-gegenereerde content wordt vaak gebruikt om de creatie van repetitief of tijdrovend content te automatiseren, zoals nieuwsartikelen, social media-berichten of productbeschrijvingen. Het kan ook gebruikt worden om originele content te creëren, zoals muziek, kunst of verhalen. Sommige AI-gegenereerde content is onderscheidbaar van menselijk gegenereerde content, terwijl andere AI-gegenereerde content duidelijker kunstmatig kan zijn.  

Wat is ChatGPT en wat kan het betekenen voor het creëren van content? 

ChatGPT is een chatbot-technologie die gebaseerd is op GPT-3, een kunstmatige intelligentie model ontwikkeld door OpenAI. ChatGPT kan gebruikt worden om tekst te genereren op basis van een bepaald onderwerp of input. Dit kan handig zijn bij het creëren van content, omdat het kan helpen bij het bedenken van ideeën of het genereren van teksten in een bepaald stijl of toon. Het kan ook helpen om tijd te besparen door het automatiseren van sommige taken in het contentcreatieproces. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat ChatGPT geen menselijke gesprekken kan voeren en dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegenereerde tekst afhankelijk is van de input die wordt gegeven.   

Wat is de mogelijke impact van AI-content op SEO? 

De mogelijke impact van AI-content op SEO (Search Engine Optimization) is afhankelijk van de kwaliteit van de AI-gegenereerde content en hoe goed deze content aansluit bij de behoeften en interesses van de gebruikers. In het algemeen kan AI-content helpen om meer relevante en unieke content te genereren, wat kan bijdragen aan een betere positie in de zoekresultaten van zoekmachines. Echter, zoekmachines zijn steeds beter in staat om te onderscheiden tussen menselijk geschreven content en AI-gegenereerde content, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat AI-content van hoge kwaliteit is en aansluit bij de behoeften van de gebruikers. Het is ook belangrijk om te onthouden dat SEO niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de content, maar ook van andere factoren zoals de autoriteit en relevantie van de website.  

Is de organische performance van AI-generated content in het verleden beïnvloed door updates van zoekmachines? 

Ja, de performance van AI-gegenereerde content kan zeker beïnvloed worden door zoekmachine updates zoals die van Google. Zoekmachines gebruiken complexe algoritmen om de relevantie en kwaliteit van content te bepalen. Wanneer die algoritmen veranderen, kan dat invloed hebben op de manier waarop AI-gegenereerde content wordt geclassificeerd en gerangschikt. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zoekmachine-algoritmen en om de performance van AI-gegenereerde content regelmatig te monitoren en te optimaliseren.  

Gaat AI-content het werk van SEO-specialisten veranderen in de toekomst? 

Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe AI-content het werk van SEO-specialisten zal veranderen in de toekomst. Op dit moment kan AI-content helpen om sommige taken te automatiseren en te versnellen, zoals het genereren van content of het doen van zoekwoordonderzoek. Dit kan ervoor zorgen dat SEO-specialisten meer tijd hebben om zich te richten op andere belangrijke taken, zoals het monitoren van de prestaties van de website en het ontwikkelen van strategieën om de positie in de zoekresultaten te verbeteren. Echter, het is ook mogelijk dat AI-content sommige taken overneemt die momenteel door SEO-specialisten worden uitgevoerd, wat kan leiden tot veranderingen in de manier waarop SEO-specialisten werken. In ieder geval is het belangrijk om te blijven leren en up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen in de wereld van SEO en AI-content.  

Heb je nog aanvullende tips voor het SEO-team van dentsu, kijkend naar de SEO-trends voor 2023? 

Ik ben een groot taalmodel en ben niet in staat om naar de huidige trends te kijken. Ik ben alleen getraind om algemene kennis te geven over een breed scala aan onderwerpen. Als het gaat om SEO-trends voor 2023, raad ik je aan om contact op te nemen met een SEO-expert of om onderzoek te doen naar de   huidige trends in de industrie. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en te blijven innoveren om ervoor te zorgen dat je website goed scoort in de zoekresultaten van zoekmachines. 

Thanks voor je bijdrage, Chat! Voor SEO-advies in 2023 kun je toch het beste terecht bij de specialisten van dentsu, zo blijkt. 

 

Afsluitende opmerking 

Content die automatisch wordt gegenereerd met behulp van AI-tools kan door Google als spam worden geclassificeerd. Mede hierdoor is de huidige visie van ons SEO-team dat automatisch gegenereerde content nooit één-op-één overgenomen kan worden, zonder revisie van onze contentredactie. Extra vooronderzoek en het redigeren van teksten blijven benodigd in ons contentcreatieproces. Wel geloven wij zeer in de ontwikkeling van AI-tools: AI zal meer en sneller leren naarmate er meer interactie plaatsvindt. Hierdoor verwachten wij dat de kwaliteit van content constant verbetert, waardoor het op grote schaal bruikbaar wordt. We kijken uit naar de toekomst!  

Dit artikel is op 20 december 2022 geplaatst op Emerce.