dentsu 2022 Creative Trends Rapport

Dentsu - Creative Trends 2022: New Worlds Order
Verschenen op:

Vijf belangrijke thema's om de meest toekomstgerichte bedrijfsstrategieën te helpen onderbouwen.

Het "New Worlds Order" rapport weerspiegelt een diepgaande verschuiving van traditionele modellen van gemeenschap, werk en eigendom naar nieuwe, gedecentraliseerde en gedemocratiseerde modellen. Het vertegenwoordigt een verschuiving naar keuzenetwerken, passie en wederzijdse beloning, aangedreven door gaming-engines, cryptovaluta, gedistribueerde arbeidskrachten en persoonlijke autonomie. In dit nieuwe landschap spelen merken een belangrijke rol, zowel bij het creëren van culturele connecties als bij het in staat stellen van gebruikers om samen te komen op nieuwe manieren om te delen, samen te werken, opnieuw te gebruiken en aan te passen.

Download rapport