Kristin Brimi

Managing Director, Vizeum

I årevis har det handlet om bærekraft, vi har snakket og diskutert og ikke minst satt i gang en hel drøss av viktige og riktige tiltak. Vi har lange lister med idéer og øvelser som både har skapt engasjement og manet til endring. For skal en virkelig gjøre forskjell, må en jo gjøre ting skikkelig.

Vi har blitt miljøsertifisert og vi har organiserte programmer for å bidra til mangfold og inkludering. Vi har etablert rutiner for nulltoleranse og prosesser for trygg varsling av uønsket adferd. Vi har hatt opptelling av kvinner og menn i ledende og operative roller. Vi har kuttet innkjøp av profileringsartikler til det absolutt nødvendige. Vi har sortert og kastet, veid og målt og hatt både fysiske og digitale rusken-aksjoner. Blant annet. For listen over tiltak er lang - og leverer både på minstekrav og kreativitet.

Vi kjenner alle godt til bærekraftsutfordringene som vi står overfor, og blant FNs 17 bærekraftsmål er det enkelt å finne områder hvor vi som selskaper og enkeltpersoner kan bidra. Vi kan kanskje ikke påvirke alt, i alle fall ikke direkte, men vi kan stille høyere krav, både til oss selv og våre samarbeidspartnere. Da bidrar vi til å legge press på hverandre - og gjøre ringvirkningene større.

Men med alle tiltakene i sving, måtte vi likevel spørre oss selv: Jobber vi systematisk nok med bærekraft? Klarer vi å måle om vi blir bedre. Er vi sikre på at tiltakene våre er de mest effektive?

Vi sier at ‘bekker små, gjør en stor å’. At alt hjelper. Og at ingen tiltak er bortkastet. Men av og til bør man kanskje gå inn og styre bekkene i riktig retning så vi beveger oss raskere mot målet. For en ting er sikkert – når det gjelder miljøutfordringene, har vi ingen tid å miste.  

Mye å være stolt av

For all del – vi har virkelig ikke sovet i timen og surret bort tid. I dentsu har vi har jobbet systematisk med bærekraft på sjukt mange områder, som har gitt resultater vi er stolte av. Blant annet arbeidet med inkludering og mangfold. Vi vet at vi ikke kan si at vi er i mål. Det er ikke poenget. Men vi kan si at vi har en forankret holdning til å øke mangfold og at vi har iverksatt initiativ som uten tvil er med på å bidra til utvikling, både internt og eksternt (f.eks. Up with dentsu, Female Foundry og mentorprogrammer).

Og så har vi flytteprosjektet, da. Det er vi innmari stolte av. Høsten 2021 flytter vi nemlig inn i flunkende nye lokaler i Kristian Augusts gate 23. Det vil si, splitter nytt blir det jo ikke, men det blir mye nytt - av brukt. Og hvorfor vi er stolte? Jo, fordi KA23 er et miljø-pilotprosjekt, som skal vise hvordan vi kan bygge for fremtiden. Faktisk blir det det andre prosjektet i Norge som baserer seg på kriterier for sirkulære bygninger. Dette er et konsept som heter FutureBuilt og enkelt forklart betyr det at vi skal minimere avfall i byggeprosessen.

Dette er utrolig viktig, for byggebransjen er en miljøversting som står for ca. 40 % av klimagass-utslippene i Norge [kilde: Höegh Eiendom]. En av grunnene er at det er dyrere å gjenbruke, i motsetning til å rive ut, kaste og bygge nytt. Samarbeidet med Höegh Eiendom har vært helt avgjørende. Og ikke minst, å ha en arbeidsgruppe som tenker bærekraft i absolutt alt - og fra aller første spikerslag. Det blir for eksempel, gulvtepper som laget av resirkulert plastflasker og brukte fiskegarn. Det blir gjenbruksfliser på toalettene og i garderobene. Det designes møbler som er laget av restmateriell fra bygningen. Og i stedet for å kjøpe nye møbler, forsøker man å reparere eller redesigne møbler vi allerede har. Vi selger og donerer bort utstyr som ikke blir brukt, og vi har allerede donert 50 tonn murstein til Østfold Gress, som bruker dette videre til dreneringsmasse, i produksjon av grønne tak. For det planlegger vi også for - en grønn lunge, midt i hovedstaden.

Og det stopper ikke her. Målet med FutureBuilt er å gjenbruke minst 30 % av materialene som opprinnelig var i KA23 og gjøre 20 % gjenbrukbart for andre. DET er vi stolte over å bidra til.

Bærekraft er ikke en buzz     

For litt siden kåret ANFO årets buzzord i bransjen. Bærekraft tronet på 3. plass over ord vi irriterte oss over i 2020, og på 2. plass over ordene som bransjen mener vil bli de viktigste i 2021.  Det viser kanskje at vi er litt lei av tomt bærekraftsprat – og klare for handling.

Dentsu ønsker å ta et tydelig ansvar, også fremover. Det har vi kjent på lenge, men nå ønsker vi å invitere til et krafttak i bransjen. For rundt om i de mange byråer bor det utrolig mye kompetanse; det sitter smarte hoder som klekker kloke ideer og det iverksettes bærekrafttiltak som ikke bare er gode – men kanskje til og med geniale. Skulle vi ikke delt litt mer av dette - sånn oss byråer, partnere og konkurrenter imellom? Sånn at vi som bransje gjør et samlet betydelig bidrag?

Tevlingsarenaer har vi mange nok av. Så innimellom kan det kanskje være klokt å komme sammen – for å skape skikkelig trøkk. For bærekraft, er og blir, ditt og mitt og vårt ansvar. Og hvis noen skulle være redde for å miste konkurransekraft ved å dele tankekraft, vil jeg tro det er liten grunn til bekymring. For hvis vi alle knepper opp ett hakk eller to – ja, da er vi bare med på å heve nivået og gjøre konkurransen enda tøffere – og mer prestisjefull.

Vi har mye aggregert erfaring på tvers av store konsern, mindre startups, medier, kunder og byråer. Så, i disse dager planlegger vi en podcastserie hvor vi inviterer inn bransjefolk til den viktige bærekraftspraten. Vi må snakkes – du hører fra oss!