"Polacy w pandemii" - dentsu z trzecią falą badania zachowań Polaków w czasie kryzysu

Opublikowano:

Grupa dentsu już po raz trzeci bada Polaków podczas pandemii. W cyklicznym badaniu "Polacy w pandemii" firma sprawdza zachowania, emocje oraz sytuację zawodową i finansową w kraju. Analizie poddano także zjawiska takie jak koronasceptycyzm czy obawa przed udziałem w życiu społecznym (powrót dzieci do szkoły, tradycyjny handel, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych itd.). 

Okazuje się, że Polacy bardziej niż pandemii obawiają się obecnej sytuacji finansów publicznych czy zmian klimatycznych. 


Inne wybrane obserwacje:

- dla 44% badanych codzienną trudnością/wyzwaniem jest obowiązek zasłaniania nosa i ust;

-41% nie widzi żadnych barier w przypadku zakupów online;    

- 17% ankietowanych oczekuje wprowadzenia zmian w ofercie produktowej marek;

  - 21% deklaruje mniejsze zainteresowanie lokalnymi i polskimi produktami - ze względu na niepewność sytuacji zwracają uwagę na ceny towarów. 

Badanie "Polacy w pandemii" zostało przeprowadzone z myślą o klientach grupy dentsu. Patronat nad badaniem objęła rozgłośnia RMF FM. Projekt jest wspierany komunikacyjnie przez agencję prasową Newseria.


Ankieta została przeprowadzona na panelu internetowym (CAWI) na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej; Grupa celowa: mężczyźni i kobiety w wieku 18-59 lat; Realizacja badania:1 fala - 30-31.03.20202 fala - 27-29.05.20203 fala - 11-15.09.2020; Próba badawcza:1 fala N=1000 2 fala N=503 3 fala N=1000.