Generating ideas for the future to solve challenges facing society

Celem naszej odświeżonej w 2024 roku strategii zrównoważonego rozwoju jest generowanie ideii, które pozwolą stawić czoła wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem. Wierzymy, że wykorzystując insighty oraz moc komunikacji możemy kształtować postawy i zachowania ludzi, a tym samym przyczynić się do promowania zrównoważonego rozwoju.

Współpraca między biznesem, partnerami, społeczeństwem, przy wykorzystaniu kreatywności naszych różnorodnych talentów, technologii i danych, daje nam możliwość kreowania naszej wspólnej przyszłości. Dzięki temu możemy wspólnie:

  • Kierować zmianami w naszej branży
  • Angażować się w partnerstwa międzybranżowe
  • Umożliwiać społeczeństwu dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów
  • Opowiadać się za systemowymi zmianami społecznymi
  • Przyspieszać naszą własną transformację w dentsu

W zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju na rok 2030 zidentyfikowaliśmy pięć istotnych kwestii w ramach trzech głównych tematów: LUDZIE (PEOPLE), PLANETA (PLANET), INNOWACJE (INNOVATION). Dla każdego zagadnienia ustaliliśmy plan działania, cele oraz przypisaliśmy je do celów zrównoważonego rozwoju ONZ, więcejCharity of the Year

Wspólnie z Zarządem Zieleni m.st Warszawy uruchomiliśmy pierwszą hydrostacją w Polsce - radio, w którym rośliny mają głos. Hydrostacja.fm to rozgłośnia radiowa napędzana wodą. To medium i przestrzeń do dialogu pomiędzy ekspertami i roślinami. To również platforma edukacyjna, gdzie wypowiadają się naukowcy i ekolodzy, a rośliny nie tylko tworzą muzykę na żywo i piszą hAIku, ale także przeprowadzają eksperymentalne wywiady.

WIĘCEJ

W Polsce obszarem Zrównoważonego rozwoju zajmuje się Jadwiga Jadziewicz, zapraszamy do kontaktu: Jadwiga.Jadziewicz@dentsu.com.

Wszelkie działania związane z realizacją strategii są regularnie raportowane. Coroczny, zintegrowany raport globalny znajduj się >> tutaj.