Dentsu podejmuje szereg inicjatyw inicjatyw mających na celu edukację i inspirację młodych pokoleń w obszarze kompetencji cyfrowych. Przykładami realizacji jest flagowy program "The Code", inicjatywa edukacyjna "Digi Świat" oraz szereg mniejszych, punktowych działań edukacyjnych.

The Code

To flagowy, autorski program globalny realizowane w Polsce od 2019 roku w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości​.

„The Code” w zależności od edycji przybiera postać (e)lekcji w szkołach, eventów, konkursów lub całodniowych wizyt w biurze. Celem inicjatywy jest przekazanie uczniom informacji nt. reklamy, komunikacji, pokazanie naszej pracy od kuchni, pobudzanie kreatywności uczniów oraz praca na realnych briefach dotyczących różnych wyzwań społecznych.

„The Code” otrzymało w 2022 roku Nagrodę Branżową w ramach 6. edycji konkursu PRACODAWCY JUTRA organizowanej przez PARP.

Natomiast w 2023 roku Komitet Honorowy „Dnia przedsiębiorczości” w skład którego wchodzą Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pan Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, przyznał nam tytuł Najaktywniejszej Firmy w Dniu przedsiębiorczości 2023 w kategorii Firmy i Instytucje Ogólnopolskie.

Digi świat

W 2021 roku, wykorzystując nasze umiejętności w obszarze digital, stworzyliśmy wspólnie z Fundacją Digital University projekt edukacyjny Digi Świat.

To seria 6 nagrań (skierowana do uczniów szkół podstawowych), w których młodzi reporterzy i eksperci próbują w przyjazny i zrozumiały sposób przedstawić zagadnienia związane z tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Odcinki dotyczą m.in. sztucznej inteligencji, gamingu, ale też stresu czy wielokulturowości.

Wszystkie odcinki można obejrzeć tutaj.

Każdemu odcinkowi towarzyszy scenariusz lekcji dla nauczyciela.