Branża reklamowa istotnie przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych – jest odpowiedzialna za 9.4% globalnego śladu węglowego.

Naszą rolą jest nie tylko sama redukcja śladu węglowego z działań reklamowych ale także pomiar i inicjowanie zmian na każdym etapie łańcucha reklamowego. Łańcuch ten obejmuje produkcję, emisję oraz zakupowe działania konsumentów będące efektem działań reklamowych.

W tym roku w ramach inicjatywy GREEN MEDIA eksperci dentsu rozpoczęli prace nad wdrożeniem autorskiego kalkulatora śladu węglowego (Media Carbon Calculator), którego zadaniem jest mierzenie śladu węglowego kampanii. Bierze on pod uwagę rodzaj medium, typ i wielkość kreacji, czas kontaktu z reklamą czy długość i intensywność kampanii.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk, dzięki którym można optymalizować kampanie pod względem ich emisyjności wybierając rozwiązania mniej obciążające środowisko naturalne m.in.:

  • ograniczając długość i wagę kreacji
  • stosując niższą rozdzielczość
  • kontrolując liczbę emisji
  • ograniczając liczbę pustych kontaktów

Klientów zainteresowanych redukcją śladu węglowego z działań reklamowych zapraszamy do kontaktu.