test test test

test test test. Co roku szereg praktyk i inicjatyw dentsu w obszarze Social Impact zostaje umieszczonych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tutaj najnowszy Raport.