DE&I – różnorodność, równość i włączanie

W Dentsu naszą misją jest uwolnienie nieograniczonego potencjału naszych niezwykłych zespołów! 

Wierzymy w tworzenie tętniącego życiem środowiska różnorodnych umysłów, które pomaga nam rozwiązywać wyzwania naszych klientów. Dzięki dynamicznemu partnerstwu z organizacjami zajmującymi się różnorodnością tworzymy włączającą społeczność, w której każdy głos jest doceniany. Dołącz do nas w tej niezwykłej przygodzie i uwolnij swój pełny potencjał! 

“Obszar DE&I jest kluczowy dla budowania kultury włączania i otwartości w każdej organizacji. Jestem ogromnie dumna, że mogę być odpowiedzialna wraz z wieloma innymi zaangażowanymi osobami za rozwój tego obszaru dla CEE w tym dla Polski i że w tym zadaniu mam wsparcie leadershipu organizacji. Zależy nam aby osoby, które pracują w dentsu mogłby czuć się tu w pełni sobą i realizować swój potencjał” 

Uznając znaczenie różnorodności, równości i włączenia społecznego (DE&I), w ciągu ostatnich kilku lat podjęliśmy znaczące kroki, aby wspierać bardziej zróżnicowane i włączające środowisko w naszej firmie. Nasze wysiłki obejmują szeroką gamę grup przynależności pracowników, aktualizowane polityki, strategie rekrutacji i szkolenia dla liderów liniowych, a także publikacje raportów takich jak ten:

https://www.dentsu.com/who-we-are/social-impact/diversity-equity-and-inclusion-report-2023

Właśnie dlatego w dentsu Polska działa Rada DE&ICouncil, która ma za zadanie wspierać inicjatywy z obszarów: równości płci, zdrowia psychicznego, włączania osób z niepełnosprawnościami, wspierania społeczności LGBTQ+ oraz przeciwdziałania rasizmowi, a za rozwój wszystkich działań z zakresu równości, różnorodności i włączania dla Polski i CEE odpowiada Mania Kostrzewska, DE&I Director i Client Parnter dentsu poland, CEE