The Code

To flagowy, autorski program globalny, którego zadaniem jest edukowanie i inspirowanie młodych ludzi w obszarze ekonomii cyfrowej. W Polsce realizowany od 2019 roku w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości​. 

„The Code” w zależności od edycji przybiera postać (e)lekcji w szkołach, eventów, konkursów lub całodniowych wizyt w biurze. Celem jest przekazanie uczniom informacji nt. reklamy, komunikacji, pokazanie naszej pracy od kuchni, pobudzanie kreatywności uczniów oraz praca na realnym briefie klienckim dotyczącym wyzwania społecznego. 

Dodatkowo specjaliści dentsu angażują się co roku w prace Jury międzynarodowego konkursu na najlepsze „Miniprzedsiębiorstwo młodzieżowe”. ​ 

„The Code” otrzymało w 2022 roku Nagrodę Branżową w ramach 6. edycji konkursu PRACODAWCY JUTRA organizowanej przez PARP.  

Dowiedz się więcej o globalnym programie the Code: https://www.thecode-dentsu.com/