Chcesz do nas dołączyć?

Chcemy, aby każdy, kto do nas dołączy, poczuł się zainspirowany i dumny z tego, gdzie pracuje oraz miał możliwość wywierania pozytywnego wpływu na świat.

The Code

The Code jest naszym programem skierowanym do szkół, skupiającym się na początkach rozwoju kariery. Otwiera nasze drzwi młodym ludziom, oferując im zdobycie doświadczenia w branży reklamowej i mediowej. Ponadto, umożliwia naszym pracownikom dzielenie się znajomością danego obszaru i wiedzą specjalistyczną z następnym pokoleniem.

Female Foundry

We współpracy z Female Founders i West Tech Fest, Female Foundry w ramach sześciotygodniowego programu oferuje najlepszym kobietom-przedsiębiorcom z Azji Południowo-Wschodniej, wybranym spośród wielu, dostęp do narzędzi i sieci, szkoleń do skalowania platform i umiejętności tworzenia biznesów mających szansę utrzymania się na rynku. Ten przyspieszony kurs kończy się „dniem demo”, aby zapewnić drugą rundę finansowania, co w tym regionie stanowi główną przeszkodę dla start-upów prowadzonych przez kobiety. 

https://www.thefemalefoundry.com/