Tomasz Dziekan

Chief Operating Officer, dentsu Polska & CEE

Tomasz dołączył do Grupy w 2016 roku jako CFO Dentsu w Polsce. w 2018 roku dołączył do Isobar Polska jako członek zarządu i dyrektor operacyjny, a od grudnia 2019 roku pełni funkcję COO DAN Polska, a od maja 2020 roku COO CEE.  

Wcześniej przez 12 lat pracował w wydawnictwie Burda, w którym był dyrektorem finansowym na Polskę i Europę Środkową. Wcześniej pracował w Hachette Filipacchi Polska i Ernst & Young (obecnie E&Y). 

Tomasz posiada kwalifikacje finansowe ACCA, tytuł biegłego rewidenta oraz dyplom Executive MBA.


Tomasz Dziekan, Chief Operating Officer, dentsu Polska & CEE

Nasza wizja

Odkryj wizję naszej sieci

Link to Nasza wizja

Rozwój

Kultura, w której każdy może się rozwijać

Link to Rozwój