Jak kraje budują gospodarkę cyfrową, która jest dostępna dla wszystkich? Dowiedz się w Digital Society Index 2018!