Jak machine learning wpływa na modele biznesowe i jakie są konsekwencje dla marketingu?