Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

www.dentsu.com (dalej „Strona”) jest stroną obsługiwaną przez Dentsu Aegis Network (dalej „Dentsu Aegis Network”, „nas” lub „my”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 01403668, z siedzibą pod adresem: Regent’ s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF.  

Skontaktuj się z nami pisząc na adres: contact@dentsu.com lub dzwoniąc pod numer: +44 (0) 207 070 7700. 

Treści na stronie są publikowane przez Isobar Ireland Sp. z o.o. (dalej „Isobar Ireland”) w imieniu Dentsu Aegis Network. 

Korzystając z naszej Strony akceptujesz niniejsze warunki 

Korzystając z naszej Strony potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, nie powinieneś/ powinnaś z niej korzystać. 

Inne warunki, które mają zastosowanie 

Niniejsze Warunki odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie wobec korzystania przez Ciebie ze Strony:

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany opublikujemy tutaj. Zachęcamy do regularnego przeglądu Warunków korzystania ze Strony, ponieważ korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało, że zaakceptowałeś/-aś zmiany. 

Informacje zamieszczone na Stronie 

Informacje publikowane na Stronie są dostarczane przez Dentsu Aegis Network i przez określone strony trzecie (gdzie wskazano). Isobar Ireland i Dentsu Aegis Network dokładają wszelkich starań i podejmują wszelkie środki ostrożności dla zapewnienia dokładności informacji umieszczanych na Stronie, w trakcie publikacji i regularnych aktualizacji, ale ani Isobar Ireland ani Dentsu Aegis Network nie gwarantują i nie odpowiadają za ich poprawność czy aktualność, i mogą dokonywać zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie należy polegać na treściach zamieszczonych na Stronie. Przed powołaniem się na te treści należy uprzednio je zweryfikować.

Informacje zawarte na Stronie nie stanowią zaproszenia do inwestowania w akcje lub inne papiery wartościowe, lub innego rodzaju produkty czy usługi, ani też do dysponowania nimi w inny sposób lub zawierania umów z Dentsu Aegis Network czy inną spółką. Udostępnione informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W takich przypadkach należy zawsze zasięgnąć profesjonalnej porady.

Wyniki osiągane w przeszłości przez Dentsu Aegis Network czy jakąkolwiek inną spółkę, o której mowa na Stronie, nie powinny stanowić podstawy do przewidywania przyszłych wyników. Cena akcji i uzyskane z nich dochody mogą ulegać wahaniom zarówno w górę jak i w dół, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wszelkie odniesienia do produktów lub usług, które były lub mogą być oferowane przez Dentsu Aegis Network lub jakąkolwiek inną spółkę nie oznaczają obietnicy, że takie produkty lub usługi będą kiedykolwiek dostępne. Dokonywanie zmian produktów lub usług, lub wprowadzanie do nich ulepszeń może następować w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Brak gwarancji 

Dentsu Aegis Network i Isobar Ireland udostępniają stronę w aktualnym stanie (ang. as is) bez żadnych gwarancji, zarówno wyrażonych wprost jak i dorozumianych, dotyczących funkcjonowania Strony, poprawności informacji lub produktów czy usług, do których odniesienia znajdują się na Stronie (w zakresie, w jakim wyłączenie gwarancji jest dopuszczalne przez prawo) i w zakresie dozwolonym przez prawo, ani Dentsu Aegis Network czy Isobar Ireland nie ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, bez względu na to czy mają charakter bezpośredni czy pośredni (w tym bez ograniczenia bezpośredniej lub pośredniej utraty zysków), wynikowe, szczególne lub z innego tytułu przypadkowe mogące być wynikiem korzystania ze Strony, niezależnie od przyczyny ich powstania.

W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w zakresie określonym w Polityce prywatności.

Pliki cookies 

Pliki cookies to małe pliki umieszczane na Twoim urządzeniu w czasie przeglądania naszej Strony (zapamiętują informacje takie jak przeglądane strony, datę i czas wejścia itp.), które aktywują się za każdym razem, kiedy odwiedzasz tą samą Stronę (dalej „pliki cookies”).

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies znajdziesz w Polityce dotyczącej plików cookies. 

Własność intelektualna 

Prawa autorskie do projektu i architektury Strony należą do Isobar Ireland. Prawa autorskie do treści publikowanych na Stronie należą do Dentsu Aegis Network, o ile nie określono inaczej w informacjach o prawie własności stron trzecich. Zdjęcia, znaki handlowe i marki są również chronione odrębnymi zapisami prawa o własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane lub przywłaszczane w żadnej formie bez pisemnej zgody właścicieli. Jeżeli na danej stronie wyraźnie nie stwierdzono inaczej, możesz wydrukować dowolną zawartości Strony, której potrzebujesz na własny użytek, pod warunkiem, że wydrukowane treści będą opatrzone odpowiednimi informacjami o prawach autorskich i/lub innymi notami prawnymi. Wszelki inne wykorzystanie jest zabronione. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny, do których linki znajdują się na Stronie.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za treści zamieszczone na jakichkolwiek innych stronach, z których uzyskałeś/-aś dostęp do Strony lub do których linki znajdują się na Stronie, i nie ponosimy odpowiedzialności za stratę lub szkodę poniesioną z tego tytułu. 

Prawo właściwe 

Niniejsze warunki korzystania ze Strony podlegają prawu Anglii i Walii i wyrażasz zgodę, aby angielskie sądy posiadały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów.

Jeżeli jakakolwiek cześć niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niepodlegającą wykonaniu przez żaden sąd właściwy, taka część w tymże zakresie powinna zostać wydzielona z pozostałej treść Warunków, które nadal pozostaną w mocy i będą skuteczne zgodnie z obowiązującym prawem.