Wspólna wartość rozumiana poprzez społeczny cel – to kompas, który wskazuje kierunek naszej pracy

Społeczeństwo stoi przed jednymi z największych wyzwań w historii. Zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej i skrajne nierówności to realne  zagrożenia dla każdego z nas. Ludzie domagają się zmian, a  firmy odczuwają presję i muszą reagować.

Jako światowy lider w dziedzinie mediów i komunikacji cyfrowej zdajemy sobie sprawę z siły, z jaką powinniśmy wpływać na sposób myślenia, odczuwania i działania ludzi. Rozumiemy również rolę, jaką odgrywamy w napędzaniu konsumpcji. Dlatego też włączamy zrównoważone zachowania i myślenie zorientowane na człowieka do naszej strategii oraz procesów planowania - aby rozwijać pracę, która w większym stopniu odzwierciedla potrzeby dzisiejszego społeczeństwa.

Jesteśmy odpowiedzialni, mamy możliwość i przywilej pomagania ludziom, klientom i społeczeństwu w pokonywaniu tych zagrożeń współczesności. Będziemy łączyć dane, technologię i kreatywność w sposób, który pomoże stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

era cyfrowa

Dla trwałego dobra

Umiejętności cyfrowe

Dzielimy się naszymi umiejętnościami i możliwościami z młodymi ludźmi z różnych środowisk i wspieramy ich w poszukiwaniu kariery w branży komunikacyjnej. Naszym celem jest pomoc w rozwoju umiejętno...

Przywódcy jutra

Doradzamy przedsiębiorcom i twórcom zmian w budowaniu udanych, zróżnicowanych i zintegrowanych przedsiębiorstw. Naszym celem jest zapewnienie mentoringu 100 kobietom-przedsiębiorcom do końca 2020 roku.

Digital dla społeczeństwa

Przekształcamy rolę przedsiębiorstw i marek, aby zapewnić lepsze rezultaty dla społeczeństwa. Naszym celem jest dotarcie do 1 miliarda ludzi poprzez kampanie związane z celami zrównoważonego rozwoju do końca 2020 roku.

Zmiana zaczyna się wokół nas

Dla planety

Przeszliśmy na biznes niskoemisyjny, w którym blisko 100% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Dla społeczności

Pomagamy naszym ludziom dzielić się swoim czasem i talentem ze społeczeństwem.

Dla naszych ludzi

Tworzymy zróżnicowaną i zintegrowaną grupę pracowników, która chce mieć wpływ na swoje otoczenie.

Grupa dentsu jest zaangażowana w trzy globalne programy na rzecz oddziaływania społecznego (social impact).

The Code

Otwieramy drzwi naszej branży dla następnej generacji różnorodnych talentów. The Code uczy młodych ludzi umiejętności, których potrzebują, by móc rozwijać się w gospodarce cyfrowej.

Female Foundry

Program mentorski dla kobiet aspirujących do bycia liderkami wzmacnia pozycję płci żeńskiej w biznesie i napędza wzrost gospodarczy na całym świecie.

Common Ground

Wykorzystujemy siłę mediów i reklamy, aby przyczynić się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy członkami-założycielami organizacji #BrandsforGood, która dąży do tego, aby zrównoważony styl życia stał się aspiracyjny i satysfakcjonujący.

Nasza strategia ochrony środowiska

Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego o 40% na jednego pełnoetatowego pracownika do końca 2020 roku. Wyznaczyliśmy też sobie cel większej redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Zobowiązaliśmy się do zakupu 100% naszej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku i udało nam się to osiągnąć.

Naszym celem jest ograniczenie podróży służbowych o 25% na jednego pełnoetatowego pracownika do końca 2020 roku. Współpracujemy z klientami, aby wspólnie znaleźć sposoby zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

CPD

Globalnie zatwierdzony system ujawniania informacji o środowisku, na podstawie którego otrzymaliśmy ocenę B

Link to CPD

EcoVadis

Platforma do punktacji CSR online. W 2017 roku zdobyliśmy 52/100 punktów.

Link to EcoVadis

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Jesteśmy notowani na DJSI od 2016 roku

Link to Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Zintegrowany raport dentsu Inc. 2017

Zobacz nasze postępy

Link to Zintegrowany raport dentsu Inc. 2017

Purpose Marketing

Pomiar wpływu społecznego

Link to Purpose Marketing

Polityka środowiskowa

W oparciu o zasady ISO14001

Link to Polityka środowiskowa