Dentsu vil sænke CO2-udledningen fra medieannoncering

Published on:

Bag virksomheders medieannoncering gemmer sig et enormt CO2-aftryk. Med en ny CO2-beregner præsenterer dentsu et værktøj, der kan måle CO2-udledningen fra medieannoncering på tværs af mediegrupper. Værktøjet er en del af dentsus strategiske indsats inden for grøn omstilling og et vigtigt skridt på vejen til at hjælpe kunder med at rapportere og reducere deres CO2-aftryk.

Det kræver markante mængder CO2 at placere en annonce foran en forbruger – både digitalt og fysisk. En enkelt kampagne udleder mange ton CO2, der stammer fra produktion, lagring, distribuering og visning. Nu lancerer dentsu en CO2-beregner, der skal hjælpe danske marketingafdelinger med at få indblik i den mængde CO2, som annoncering på TV, digitale medier, print, biograf, radio og Out Of Home udleder.

Formålet med CO2-beregneren er at skabe transparens og dialog, reducere CO2-aftrykket samt at gøre det nemt for marketingafdelinger af rapportere på sin CO2-udledning til virksomhedens samlede CO2-regnskab.

”Vores mediebureauer har et stort ansvar for at levere løsninger, der hjælper virksomheder med at nedbringe deres CO2-udledning. Vi har gjort meget for at nedbringe de direkte udledninger forbundet med at drive vores forretning som bureaugruppe, men der, hvor vi virkelig kan gøre en stor forskel, er ved at udvikle løsninger som denne, der kan nedbringe CO2-aftrykket i vores værdikæde,” fortæller Ulrik Petersen, CEO i dentsu Danmark.

Dentsu lancerede i 2019 en CO2 beregner til digital annoncering og er nu klar med denne version, der favner alle medietyper på tværs af traditionelle og digitale medier. Dentsu Danmark er et af de første lande blandt 145 lande i dentsu-netværket til at lancere CO2-beregneren.


Skal ruste marketingafdelingen til den kommende rapporteringsopgave

Med det nye EU-direktiv, CSRD, der træder i kraft fra 2024, udvides kravene til virksomheders rapportering på direkte og indirekte CO2-udledning markant. Helt konkret betyder det, at marketingafdelingen snart skal kunne redegøre for den CO2-udledning, der stammer fra marketing- og annonceringsaktiviteter. Men det kan de færreste marketingafdelinger dog i dag.

Som resultat af dette vil vi komme til at se en større medieinnovation inden for CO2-transparens og -reduktion i mediebranchen. Ulrik Petersen forklarer:

”Internationalt ser vi allerede kunder efterspørge hjælp til at redegøre for deres Scope 3 udledning forbundet med annoncering. Det har været vigtigt for os i dentsu at være på forkant med den agenda, og vi er glade for nu at stå klar med en løsning, der ruster vores kunder til at påtage sig opgaven med de stigende krav til rapportering.”


Komplekst at måle udledning på tværs af formater og mediegrupper

En valid medie-CO2-beregner skal tage højde for både medieplatformen, medietypen, viewerformat ved digital annoncering, data og it-infrastruktur samt hvilken enhed forbrugere ser reklamen på. Det er derfor en kompleks opgave at beregne den fulde kampagneudledning, fortæller Nick Skovgaard, Senior Digital Consultant i dentsu X, der er en af kræfterne bag CO2-beregneren:

”Vi har brugt over et år på research for at finde de mest velegnede og valide teknologier, metodikker og certificerede partnere. Vi har valgt en valid metode i overensstemmelse med GHG Protocol, der afdækker hele annonceringens livscyklus, og en teknologipartner, der har international erfaring med at afdække CO2 fra medier.”

Nick Skovgaard afslører, at der har ligget et stort arbejde i at indsamle data fra danske medier, kampagner og brancherapporter.

Marketingafdelingerne kan selv bidrage til at nedbringe CO2-udledningen fra annoncering ved blandt andet at vælge mindre formater, begrænse antallet af filer og vælge streaming i stedet for download, når der er tale om digitale kampagner. I forhold til print og Out Of Home annoncering kan de vælge mediepartnere, der har truffet mere ansvarlige valg i forhold til deres materialer, produktion og transport. Det kunne indebære genbrugt papir frem for nyt papir og distribuering ved hjælp af elbiler frem for diesel.


Meget mere end bare at måle CO2

Dentsus nye CO2-beregner kan ikke kun anvendes til at måle og rapportere på CO2-aftrykket, men den kommer til at blive brugt i medieplanlægningen, hvor CO2-budget bliver et parameter ved siden af det økonomiske budget og forretningsmål.

Nete Johannsen, Growth & Sustainability Director i dentsu, fortæller:

“Når vi lægger en medieplan, så gør vi det i dag ud fra forretnings- og marketing-KPI’er, målgruppe, kampagneperiode, budskab, kvalitet, opmærksomhed og økonomisk budget. Men fremadrettet vil vi aktivt integrere CO2-mål og -budgetter som parametre at tage højde for. Det betyder helt konkret, at vi kan komme med anbefalinger til kortere formater, andre mediegrupper eller anden timing for at sænke aftrykket og samtidig levere på forretnings-KPI’erne.”

Foruden denne CO2-beregner lancerede dentsu sidste år en CO2-beregner for websites baseret på danske data fra Energistyrelsen. Ligesom bureaugruppen har taget en række tiltag for at sænke CO2-aftrykket på deres filmproduktioner og eventafviklinger.


Vil du vide mere om om dentsu’s nye CO2-beregner og de muligheder, som det giver din virksomhed, er du velkommen til at række ud til Nete Johannsen, Growth & Sustainability Director i dentsu, nete.johannsen@dentsu.com.

Nete Johannsen

Nete Green Johannsen
Growth & Sustainability Director

LinkedIn