Dekarboniseringen af den digitale økonomi

Business as usual er ikke længere godt nok. Best in class miljøpræstationer er nu en nødvendig licens for fortsat at kunne operere. Vi anerkender vores egen rolle i forbruget på en planet med begrænsede ressourcer. Derfor må vi også bruge den magt, vi har gennem vores kernetilbud til vores kunder, til at hjælpe verden i en bedre retning.

Klimahandling

Vi mener, at for at forretningsvækst virkelig skal være bæredygtig, skal vi fremskynde overgangen til en fremtid med lavt kulstofindhold og reducere virkningen af klimaændringer ved at nå et reelt netto nul. Vi er stolte af at være en af de første virksomheder i verden, der har fået vores netto nul-mål valideret under den nye SBTi Net-Zero Standard.

Vores net zero mål er på linje med at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C for at forhindre de værste konsekvenser af klimaændringer. Det omfatter to mål. Et kortsigtet mål om at reducere de absolutte emissioner med 46,2 % inden 2030 på tværs af Scope 1, 2 og 3 (fra et 2019-basisår) og et langsigtet dybt dekarboniseringsmål om at reducere de absolutte emissioner på tværs af hele vores værdikæde med 90 % inden 2040. Vores fokus er på kulstofreduktion, og når vi har opnået reduktionen på 90 %, vil vi neutralisere eventuelle resterende emissioner ved at investere i naturbaserede løsninger.

Med vores godkendte mål, i 2021, gjorde vi store fremskridt og reducerede Scope 1 og 2 absolutte kulstofemissioner med 53 % (fra 2019 baseline), og nåede vores nærliggende videnskabsbaserede mål ni år for tidligt. For at skabe yderligere effekt har vi investeret i projekter for at kompensere for de resterende Scope 1- og 2-emissioner og er i dag stolte af, at dentsu international er CO2-neutral. Men der er mere at gøre. I løbet af de næste par år vil vi stræbe efter at reducere vores Scope 1- og 2-emissioner yderligere og fremskynde indsatsen for Scope 3-emissioner.

Læs mere her

Bæredygtigt forbrug og produktion

Den radikale dekarbonisering af vores forretning og værdikæde er kun det første skridt. Vi anerkender også, at som et digitalt kommunikations- og marketingnetværk er den største indflydelse, vi har, i vores evne til at ændre tanker og påvirke adfærd. Vi kan øge bevidstheden og inspirere folk til at handle, for at bekæmpe klimakrisen og leve en mere bæredygtig livsstil.

Vi mener, at bæredygtigt forbrug og produktion handler om at skabe en balance mellem planetens behov og vores behov som enkeltpersoner, virksomheder og samfund. I løbet af det næste årti er vi forpligtet til at hjælpe 1 milliard mennesker med at træffe bedre og mere bæredygtige valg.

Læs mere her

Dekarbonisering af medier siden 2019

Vores branches globale skala skal ikke undervurderes. Hvordan vi producerer og formidler vores kampagner og samarbejder med vores kunder, partnere og leverandører, har indflydelse og vil spille en afgørende rolle på rejsen mod net-zero for branchen. Virksomheder som vores kan spille en væsentlig rolle, og vi kan alle arbejde sammen om at dekarbonisere hurtigere.

Hos dentsu har vi sat et mål om at reducere emissionerne forbundet med vores medieforsyningskæde med 46 % inden 2030 (fra en 2019-baseline). At opnå dette vil kræve samarbejde på tværs af hele medieøkosystemet, inklusive vores kunder, hvoraf mange har sat deres egne videnskabsbaserede mål.

Læs mere

Naturbaserede løsninger

Vi kan ikke løse klimakrisen uden naturen som vores allierede. Dentsu har meldt sig ind i Business for Nature's Call to Action, som efterspørger, at regeringer vedtager ambitiøse naturpolitikker. Vi anerkender behovet for en ambitiøs naturindsats, og vi glæder os over den indledende guidance fra initiativet Science-based Targets for Nature. 

I 2022 tog vi vores første skridt og kompenserede for vores resterende Scope 1 og 2 emissioner gennem investeringer i naturbaserede projekter.

Gennem dette arbejde investerede vi i lokale vedvarende energiprojekter i Brasilien og Indien samt skovbevaringsinitiativer i Zimbabwe. Ud over positive miljøpåvirkninger støtter disse projekter også lokalsamfund og bæredygtig udvikling i områderne.

Fremadrettet vil vi placere naturen i hjertet af vores net-zero-forpligtelse og drive projekter, der balancerer klimaindsats med vores forpligtelse til biodiversitet.

Læs mere

Fortalere for forandring

Et skift til en bæredygtig, net-zero-verden er en rejse for vores kunder og samfund uden en simpel løsning, så at engagere sig med en bred vifte af interessenter for at være fortalere for forandring er en afgørende forudsætning for vores strategi for social impact.

Vi samarbejder med internationale stakeholdere, der er relevante for vores branche, kunder og de samfund, vi arbejder i. Vi deler indsigter og erfaringer, samt samarbejder om industriinitiativer for at fremme ambitioner og engagerer os med kunder og politiske beslutningstagere på multilaterale platforme, der engagerer politik og regering i de spørgsmål, der er kernen i vores strategi og samfundets overgang til en net zero verden.

Som en organisation med potentiale til at påvirke forbrugernes og samfundets adfærd og handling, har vi et ansvar for at engagere os proaktivt med kunder og stakeholdere for at tale for forandring og ambitioner. Eksempler på dette omfatter:

UN Global Compact: Vi er medlemmer af dette mangeårige frivillige forretningsinitiativ baseret på at tage strategiske tiltag for at støtte FN's mål for bæredygtig udvikling.

World Business Council for Sustainable Development:

Dentsu er medlem af WBCSD, en global, CEO-ledet organisation af over 200 førende virksomheder, der arbejder sammen for at fremskynde overgangen til en bæredygtig verden.

World Economic Forum

World Economic Forums Alliance af klima ledere er en koalition af administrerende direktører fra hele verden og på tværs af industrisektorer, der er forpligtet til at levere konkrete klimaløsninger og innovationer i deres praksis, drift og politikker.

Cambridge Institute of Sustainability Leadership – Business Transformation Group

Dentsu er det eneste sektormedlem i denne innovative gruppe af førende virksomheder for bæredygtighed, som udvikler nytænkning og løsninger til at dele med virksomheder for at understøtte transformationsrejsen mod en bæredygtig økonomi.

Ad Net Zero

Vi er medlem af Ad Net Zero-styregruppen, der hjælper med at reducere CO2-påvirkningen fra den britiske reklameindustri til et reelt net-zero.

Business for Nature

Business for Nature er en global koalition, der samler indflydelsesrige organisationer og fremsynede virksomheder. Sammen demonstrerer vi forretningshandling og opfordrer til ambitiøs og kollektiv handling for naturen.

Responsible Media Forum

Vi er stiftende medlemmer af Responsible Media Forum, et partnerskab mellem 25 førende medievirksomheder der arbejder for at fremme, hvordan branchens unikke indflydelse kan gavne samfundet såvel som aktionærerne.

Sustainable Brands

Vi er medlemmer af SustainableBrands, et globalt fællesskab af brandinnovatorer, som er med til at dele fremtiden for handel på verdensplan.

Global Alliance of Responsible Media

Dentsu er en strategisk partner og formand for GARM, et globalt samarbejde mellem bureauer, medieplatforme og brancheforeninger der arbejder for hurtigt at forbedre den digitale sikkerhed og drive ansvarlighed på tværs af industrien.