Dekarboniseringen af den digitale økonomi

Business as usual er ikke længere godt nok. Best in class miljøpræstationer er nu en nødvendig licens for fortsat at kunne operere. Vi anerkender vores egen rolle i forbruget på en planet med begrænsede ressourcer. Derfor må vi også bruge den magt, vi har gennem vores kernetilbud til vores kunder, til at hjælpe verden i en bedre retning.

Klimahandling

Hvis væksten i erhvervslivet virkelig skal være bæredygtig, så må vi fremskynde overgangen til en low carbon fremtid og reducere virkningerne af klimaforandringerne ved at opnå reel Net Zero. Vi er stolte af at være en af de første virksomheder i verden, der får vores Net Zero mål valideret af den nye SBTi Net-Zero Standard.

Vores nettomål er i overensstemmelse med ønsket om at begrænse den globale temperaturstigning, så den ikke når 1,5 °C. Således kan vi forhindre de værste virkninger af klimaforandringerne. Dette omfatter to mål: Et kortsigtet mål om at reducere de absolutte udledninger med 46,2 % inden 2030 i hele scope 1, 2 og 3 (med 2019 som base year) og et langsigtet, dybt dekarboniseringsmål, der søger at reducere de absolutte udledninger i hele vores værdikæde med 90 % inden 2040. Vores fokus er på CO2-reduktion, og når vi har opnået 90% reduktion, vil vi neutralisere eventuelle resterende udledninger ved at investere i naturbaserede løsninger.

Læs mere om vores rejse for at opnå Net Zero her. 

Bæredygtigt forbrug og produktion

Den radikale dekarbonisering af vores forretning og værdikæde er kun det første skridt. Vi anerkender, at den største effekt, vi har som et digitalt kommunikations- og marketingnetværk, er vores evne til at ændre tankegang og påvirke adfærd. Vi kan øge awareness og inspirere folk til at gøre en indsats for at takle klimakrisen og leve en mere bæredygtig livsstil.

Vi mener, at bæredygtigt forbrug og produktion handler om at skabe en balance mellem planetens behov og vores behov som enkeltpersoner, virksomheder og samfund. I løbet af det næste årti er vi forpligtet til at hjælpe 1 milliard mennesker med at træffe bedre og mere bæredygtige valg.

Dekarboniseringen af vores industri

CO2-aftrykket af reklameindustrien dækker over produktion, placering og slutanvendelse. For at kunne reducere udledningen af vores kunders annoncering kræver det indsigt på tværs af hele værdikæden, fra produktion til placering.

Som en del af AdGreen Advisory Board, et britisk reklameinitiativ, samarbejder dentsu med branchen for at mindsker og på sigt eliminere de negative miljøpåvirkninger fra produktionen.

Medier

Digitale medier har været dentsus indledende fokus, da det udgør en stor del af vores kunders annonceudgifter. Noget det kun forventes at vokse. I 2019 indgik dentsu et samarbejde med nogle af verdens mest innovative medievirksomheder (herunder BBC og Sky) om at lancere DIMPACT, et webbaseret værktøj, der beregner CO2-udledningen af digitalt medieindhold. Dette værktøj og dets styrke er kun vokset siden da.

Vi kombinerer intern innovation med brancheinitiativer såsom DIMPACT. Vi anerkender behovet for at beregne CO2-udledningen på kampagneniveau, derfor lancerer dentsu en Digital Media Carbon Calculator, der præcist rapporterer om kundens udledning, og giver verificerbare data til rapportering. I fremtiden vil dette tilbyde vores kunder muligheden for bedre at forstå de udledninger, der er knyttet til deres medievalg, så de omvendt kan træffe proaktive, velinformerede beslutninger om, hvilken type digital reklame, der skal anvendes.

Vores mål er at reducere de absolutte udledninger forbundet med medier med 46% sammenlignet med base year (2019). Dette er ligeledes i overensstemmelse med ønsket om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C over det pre-industrielle niveau.

Naturbaserede løsninger

Vi kan ikke løse klimakrisen uden naturen som vores allierede. Dentsu har meldt sig ind i Business for Nature's Call to Action, som efterspørger, at regeringer vedtager ambitiøse naturpolitikker. Vi anerkender behovet for en ambitiøs naturindsats, og vi glæder os over den indledende guidance fra initiativet Science-based Targets for Nature. 

Som en del af vores Net Zero-transformation, der understøtter vores brede Social Impact strategi, vil vi integrere løsninger, mål og strategier, der gør op med tabet af natur, klimaforandringerne og den sociale ulighed.