Datatilsynets udmelding om Google Analytics

Published on:


Den 21. september 2022 præsenterede Datatilsynet en udmelding om brugen af Google Analytics. Udmeldingen fra tilsynet er, at værktøjet ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, som Google stiller til rådighed. Med udmeldingen har Datatilsynet valgt at lægge sig op ad afgørelser i lignende sager fra henholdsvis Frankrig, Italien og Østrig. Det er derfor vigtigt, at I får vendt udmeldingen internt i jeres organisation ift. evt. videre brug af værktøjet.


Hvad så nu?

Ifølge Datatilsynet er der for nuværende to mulige scenarier for danske virksomheder:

  1. Træffe supplerende foranstaltninger
  2. Stoppe brugen af Google Analytics og finde et alternativt analyseværktøj


Træffe supplerende foranstaltninger

Budskabet fra Datatilsynet er, at hvis man anvender Google Analytics, skal man lægge en plan for at lovliggøre sin brug af værktøjet ved at træffe supplerende foranstaltninger. Som en mulig teknisk foranstaltning nævner Datatilsynet pseudonymisering og henviser til en vejledning fra det franske datatilsyn (CNIL).

Ved at følge denne vejledning vil der være en række konsekvenser fra et dataperspektiv, hvor man eksempelvis vil få mindre indsigt i kanalperformance. Samtidig vil der også være påvirkninger fra et marketingperspektiv, da flere integrationer til andre platforme er bundet op på Google Analytics.


Alternativt analyseværktøj

Ny implementering
Valg af et nyt analyseværktøj betyder, at dataopsamling og tracking skal sættes op på ny. Dette er ofte en krævende proces, som også kan have økonomiske konsekvenser i form af brugen af interne og eksterne ressourcer.


Omkostninger ved andre værktøjer
Der vil for mange virksomheder ikke være nogle eller kun mindre omkostninger til licens ved at benytte Google Analytics. Mange andre analyseværktøjer kræver, at man betaler et betragteligt beløb for licensen.


Integrationer
Mange virksomheder anvender flere Google-produkter, som har naturlige integrationer med Google Analytics. Eksempler kan være Google Ads, Display & Video 360 og Data Studio. Mange andre analyseværktøjer vil ikke supportere disse integrationer, hvorfor der skal findes andre løsninger.


Upskilling af medarbejderne
Et nyt analyseværktøj betyder også, at medarbejderne skal uddannes på ny. Mange medarbejdere har arbejdet med Google Analytics i mange år, hvorfor en omstilling til et nyt system kan blive en større proces.

Udsigter til lovlig overførsel af personoplysninger til USA

EU og USA arbejder i øjeblikket på en aftale, der kan sikre lovlig overførsel af personoplysninger til USA. Aftalen er stadig under behandling, og de seneste forlydender er, at en aftale kan komme på plads ved EU-Kommissionen omkring marts 2023, hvorefter der formentlig vil gå noget tid med indhentelse af en udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Når en sådan aftale mellem USA og EU er på plads, er forventningen, at den vil kunne bruges som grundlag for overførsel af personoplysninger til USA.

Derudover er vi i dialog med Google, hvor vi forventer, at de snarligt kommer med en udmelding omkring sagen herunder, hvordan de forholder sig til den.


Hvordan kan dentsu hjælpe?

Vi er selvfølgelig tilgængelige med råd og vejledning, når I skal lægge en plan for ovenstående. Dette omhandler forståelse af de tekniske aspekter og konsekvenser fra et data- og marketingperspektiv for brugen af Google Analytics. Vi kan ikke rådgive juridisk, så en vurdering af, hvorvidt I fortsat ønsker at gøre brug af værktøjet, skal I foretage internt. Hvis du har spørgsmål til dette, bedes du række ud til din dentsu-kontakt.

Thomas Thøgersen

Thomas Thøgersen
Head of Analytics & Data Solutions

LinkedIn