Sari Talvitie

Senior Media Specialist, Digital

dentsu Finland on WWF Green Office 

Vuonna 2017 muutamilla dentsu Finlandin työntekijöistä heräsi halu panostaa enemmän ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Ratkaisuksi löytyi WWF Green Office, jolla saatiin koko toimisto sitoutumaan ympäristöasioiden parempaan huomioimiseen. 

 

Mikä on WWF Green Office? 

Green Office on toimistojen ympäristöpalvelu, jonka tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja edistää kestävää kulutusta. 

WWF kannustaa Green Office -toimistoja toimimaan roolimalleina ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttamisessa yhteiskunnassa ja samalla toimistot säästävät materiaali- ja energiakustannuksissa. Annetut työkalut auttavat vähentämään toimiston hiilijalanjälkeä, käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. 

WWF Green Office ohjaa palveluun kuuluvia toimistoja toimimaan ympäristövastuullisesti. Green Office -työkalujen avulla on helppo selvittää, millaisia ympäristövaikutuksia toimistolta paljastuu. 

WWF antaa arvion nykytilanteesta ja kertoo mitä kannattaa muuttaa. Heiltä saa myös ohjeet muutosten tekemiseen. Jokaiselle toimistolle laaditaan yhteistyössä juuri ko. toimistolle sopiva ympäristöohjelma. 

 

Mitä Green Office -järjestelmään kuuluminen tarkoittaa? 

Green Officeen kuuluvien toimistojen tulee täyttää 10 kriteeriä ympäristönsuojelullisen minimitason saavuttamiseksi: 

  1. Viestiä työyhteisössä Green Office -käytännöistä 
  2. Edistää toimitilojen energiatehokkuutta 
  3. Suosia uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä 
  4. Vähentää sähkönkulutusta 
  5. Ottaa ympäristöasiat huomioon hankinnoissa 
  6. Suosia kestotuotteita 
  7. Kierrättää ja lajitella tehokkaasti 
  8. Suosia tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa 
  9. Ottaa huomioon kestävän liikkumisen periaatteet 
  10. Sitoutua ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen 

Green Office -toimistona olemme sitoutuneet noudattamaan Green Office -kriteereitä. Green Office -toiminnan suunnittelu, toteutus ja raportointi ovat osa toimiston vuosittaista ympäristötyötä. 

Missiomme on pienentää toimistomme ekologista jalanjälkeä, parantaa sen energia- ja materiaalitehokkuutta, lisätä työntekijöidemme ympäristötietoisuutta sekä kehittää organisaation ekologista sitoutumista.