DENTSU INC. Kansai Office

17th Floor, Nakanoshima Festival Tower West Bldg., 3-2-4, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-8228
TEL: +81 (6) 6216-8888

DENTSU INC. Kyoto Office

7th Floor, Kyoto Daiya Bldg., 10, Naginatabokocho, Karasuma-higashiiru, Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto City, Kyoto 600-8008
TEL: +81 (75) 366-4946

DENTSU INC. Chubu Office

29th Floor, Dai Nagoya Bldg., 3-28-12, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City, Aichi 450-6429
TEL: +81 (52) 756-2100