Dentsu Kyushu Inc. Kitakyushu branch office

Kokura-Ekimae Hibiki Bldg., 1-1-1, Komemachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka 802-0003
TEL: +81 (93) 521-4781


Dentsu Kyushu Inc. Oita branch office

EME Oita-Ekimae Bldg., 2-6-15, Kanaikemachi, Oita City, Oita 870-0026
TEL: +81 (97) 534-1321


Dentsu Kyushu Inc. Kumamoto branch office

KFG Bldg., 1-12-3, Kasuga, Nishi-ku, Kumamoto City, Kumamoto 860-0047
TEL: +81 (96) 355-5351


Dentsu Kyushu Inc. Nagasaki branch office

Asahi-seimei Nagasaki Bldg., 3-5, Manzaimachi, Nagasaki City, Nagasaki 850-0033
TEL: +81 (95) 826-8311


Dentsu Kyushu Inc. Kagoshima branch office

Kagoshima Chuo Bldg., 1-10, Yamanokuchicho, Kagoshima City, Kagoshima 892-0844
TEL: +81 (99) 223-5286


Dentsu Kyushu Inc. Miyazaki branch office

Daido-seimei Miyazaki Bldg., 1-18-7, Hiroshima, Miyazaki City, Miyazaki 880-0806
TEL: +81 (98) 527-3090