Vooroplopen bij vooruitgang

De samenleving staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering, afname van biodiversiteit en extreme ongelijkheid veroorzaken veel onzekerheid. Mensen vragen om verandering. En bedrijven staan onder druk om hierop te reageren.   

Als wereldleider op het gebied van media en digitale communicatie zijn we in staat om invloed uit te oefenen op hoe mensen denken, voelen en handelen. We erkennen ook de rol die we spelen in het aansturen van de consumptie.  Duurzaam gedrag en mensgericht denken zijn belangrijke overwegingen in onze strategie en planningsprocessen – Zo ontwikkelen we dat deze beter aansluiten bij de behoeften van de maatschappij van vandaag.    

We hebben de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid en het voorrecht om onze mensen, klanten en de maatschappij door deze uitdagende tijden te helpen. We zullen data, technologie en creativiteit laten samenwerken op een manier die bijdraagt aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. 

Dentsu noemt zichzelf een Business to Business to Society bedrijf. Het is onze visie om aan de voorkant te staan van mensgerichte transformatie en daar elke dag vorm aan te geven. Ook als het niet direct effect heeft. Onze wereldwijde strategie heeft drie pijlers; een eerlijke en open samenleving, een duurzame wereld en gebruik van Digital for Good.

woman looking in VR glasses

Voorop in duurzaamheid

Een eerlijke en open samenleving

We dragen bij aan een eerlijke en open samenleving komen door ons bijvoorbeeld in te zetten voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. We zijn verder langdurig partner van Fonds Gehandicaptensport. Wij adviseren hen en verzamelen mediakavels met aanzienlijke waarde voor hun jaarlijkse veiling. Tenslotte zijn wij partner van JINC, Grote Spelers en PlusPlusOne die allen tot doel hebben tot een meer diverse en inclusieve samenleving te komen.

Een duurzame wereld

We dragen bij aan een duurzame wereld via onze Net-Zero strategie, waarbij de verankering van een professionele Social Impact rol leidt tot interne bewustwording rondom duurzame thema’s als carbon emissies, biodiversiteit en circulariteit. Een van de eerste concrete stappen gemaakt in 2022 voor eindklanten, is het gebruik van onze carbon emissie reporting tool. Hiermee starten wij pro-actief een dialoog rondom CO₂ emissies van campagnes, de duurzaamheid van dataopslag en het energiegebruik van media.

Digital for Good

Digital for Good materialiseert in onze digitale privacy trainingen ter vergroting van kennis en bewustwording rondom het gebruik van digitale middelen. Hier werken we samen met partners als DDMA en Google.

Dentsu zet zich in voor wereldwijde social impact programma’s.

De Code

De Code is een programma dat is ontwikkeld om divers en jong talent uit de maatschappij een opstap te bieden naar een carrière in onze branche. Door deelname aan De Code leren zij vaardigheden die van pas komen in de digitale maatschappij waarin wij leven. Onze collega’s delen door middel van workshops en trainingen hun kennis met de collega’s van morgen.  

Female Foundry

Ons mentorprogramma voor de vrouwelijke leiders van morgen zorgt voor sterkere vrouwen in het bedrijfsleven. 

Common Ground

We zetten de kracht van media reclame in om bij te dragen aan de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling.   

We betrokken bij de oprichting van #BrandsforGood, dat ernaar streeft om een duurzame levensstijl aantrekkelijk en mogelijk te maken. 

Onze omgeving

We streven ernaar om eind 2030, onze ecologische voetafdruk met 40% per fulltime werknemer te verminderen. 

100% van de elektriciteit die we gebruiken komt vanuit hernieuwbare bronnen.

Ons doel is om tegen het einde van 2030 onze zakenreizen met 25% per fulltime werknemer te verminderen. Samen met klanten werken we aan oplossingen die bijdragen aan een positieve impact op onze planeet.