Vooroplopen bij vooruitgang

De samenleving staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering, afname van biodiversiteit en extreme ongelijkheid veroorzaken veel onzekerheid. Mensen vragen om verandering. En bedrijven staan onder druk om hierop te reageren.   

Als wereldleider op het gebied van media en digitale communicatie zijn we in staat om invloed uit te oefenen op hoe mensen denken, voelen en handelen. We erkennen ook de rol die we spelen in het aansturen van de consumptie.  Duurzaam gedrag en mensgericht denken zijn belangrijke overwegingen in onze strategie en planningsprocessen – Zo ontwikkelen we dat deze beter aansluiten bij de behoeften van de maatschappij van vandaag.    

We hebben de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid en het voorrecht om onze mensen, klanten en de maatschappij door deze uitdagende tijden te helpen. We zullen data, technologie en creativiteit laten samenwerken op een manier die bijdraagt aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Voorop in duurzaamheid 

woman looking in VR glasses

Voorop in duurzaamheid

Digitale expertise

We delen onze kennis graag met jonge professionals van verschillende achtergronden en ondersteunen hen bij het opbouwen van een carrière in onze branche. Ons doel is om in de Benelux de digitale kennis van jongeren te verbeteren. 

De leiders van morgen

We begeleiden beginnende ondernemers om succesvolle en duurzame bedrijven op te bouwen. Ons doel: tegen het einde van 2020 willen we 100 vrouwelijke ondernemers  begeleiden.

Digitaal voor de maatschappij

We dagen onze partners uit zich in te zetten voor een betere maatschappij.  Ons doel is om tegen het einde van 2020 1 miljard mensen te bereiken via campagnes die in het teken staan van  duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Dentsu zet zich in voor wereldwijde social impact programma’s.

De Code

De Code is een programma dat is ontwikkeld om divers en jong talent uit de maatschappij een opstap te bieden naar een carrière in onze branche. Door deelname aan De Code leren zij vaardigheden die van pas komen in de digitale maatschappij waarin wij leven. Onze collega’s delen door middel van workshops en trainingen hun kennis met de collega’s van morgen.  

Female Foundry

Ons mentorprogramma voor de vrouwelijke leiders van morgen zorgt voor sterkere vrouwen in het bedrijfsleven. 

Common Ground

We zetten de kracht van media reclame in om bij te dragen aan de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling.   

We betrokken bij de oprichting van #BrandsforGood, dat ernaar streeft om een duurzame levensstijl aantrekkelijk en mogelijk te maken. 

Onze omgeving

We streven ernaar om eind 2030, onze ecologische voetafdruk met 40% per fulltime werknemer te verminderen. 

100% van de elektriciteit die we gebruiken komt vanuit hernieuwbare bronnen.

Ons doel is om tegen het einde van 2030 onze zakenreizen met 25% per fulltime werknemer te verminderen. Samen met klanten werken we aan oplossingen die bijdragen aan een positieve impact op onze planeet.