Annonseinvesteringene anslås å vokse med 8 % globalt i 2022 ifølge vår rapport dentsu Global Ad Spend Forecast. Rapporten kombinerer data fra nærmere 60 markeder globalt.

Når verden går inn i en periode med økonomisk nedgang, økt inflasjon og renter, fortsetter annonseutgiftene å stige samtidig som veksten avtar. Trenden til digitale annonseinvesteringer fortsetter å øke fra 55,3 % i 2022 til 58,2 % i 2024, og det er retail media som viser de største økningene.

Last ned vår nyeste rapport for å se alle globale, regionale og sektorspesifikke data, slik at du kan utforske noen av nøkkelfaktorene som påvirker endring i annonsebruk. I tillegg vil du få innsikt i den økende betydningen av bærekraft innen media, samt anerkjennelse av bransjens omfang og innflytelse i endret atferd og oppfatninger.