Vår globale tilnærming til bærekraft

Vår 2030 bærekraftsstrategi handler om å generere ideer for fremtiden og løse utfordringene samfunnet står overfor. Det handler ikke bare om å være bærekraftig, men å frigjøre fremtidige muligheter.

Ved å utnytte kreativiteten og oppfinnsomheten til vårt mangfoldige globale talent, kan vi lede til endring mot en bærekraftig fremtid på fem områder med stor innvirkning:

• Fremskynde vår egen bærekraftige transformasjon

• Drive endring i vår bransje

• Engasjere oss i samarbeid på tvers av bransjer

• Sette samfunnet i stand til å ta bærekraftige valg

• Jobbe for endring i sosiale systemer


På hvert av disse områdene er samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn avgjørende for å skape verdier for samfunnet. Å koble sammen disse tre gruppene er en av våre største styrker. Ved å nærme oss forretningsaktiviteter med en innstilling av at "vi er for andre, med andre", håper vi å bygge en sterk solid historikk med å bidra til å transformere samfunnet.

Les mer her!