Dentsu integrated report 2023

Siden 2016 har vi kombinert årsrapporter og bærekraftsrapporter for å publisere integrerte rapporter.

Les mer her!