Merkle sin kvartalsrapport Digital Marketing Report (DMR) gir ny innsikt i de nyeste trendene og utviklingen i digital markedsføring.