En rapport som viser at kreativitet, teknologi og innovasjon er vår største fordel når det gjelder å øke veksten i 2021 og fremover. 

Brave New Normal presenterer et positivt syn på årene som kommer, løfter frem merkevarenes potensiale og oppmuntrer dem til å omfavne det nye kreative landskapet: Integrert kreativitet og teknologi er den største muligheten vår industri har hatt noensinne.