I juni 2021 ga dentsu ut The Cookieless World - A Guide for the New Era of Digital marketing. Dette var et omfattende dypdykk i den pågående avskaffelsen av tredjeparts cookies, og hva merkevarer kan gjøre for å forberede seg.

Selv om de viktigste anbefalingene i denne rapporten fortsatt stemmer, er det mye som har skjedd det siste året, som nye regulatoriske debatter og nye kunngjøringer fra teknologiplattformer. Derfor har vi tatt en ny titt på hvordan disse nye endringene påvirker merkevarer, samt hva merkevarer bør vurdere å gjøre for å sikre forretningskontinuitet.

Vår nye oppdaterte rapport tar for seg påvirkningene på tvers av dataadministrasjon, målgruppeaktivering, resultatmåling og å bevise effektivitet, samt det å følge en kampanjes fremgang fra forberedelse til planlegging og målretting. Vi tilbyr også en sjekkliste med viktige hensyn for å hjelpe deg med å forberede avviklingen av tredjeparts cookies.