Web3-teknologier skapte samtaler i bransjene. Derfor tok dentsu et dypdykk i forbrukernes vurdering og bruk av disse teknologiene. Ettersom evner og erfaringer fra kryptovaluta til NFT-er og metavers begynner å få trekkraft, opplever mange problemer med vekst. Dette truer forbrukernes tro og investeringer i fremtiden til teknologiene.