Ifølge rapporten Digital Society Index mener en stor del av norsk næringsliv at den digitale kompetansen er for lav.

Dette ønsker vi i dentsu Norge å gjøre noe med. Derfor stiller vi nå med vår kompetanse for å gi norsk næringsliv et digitalt løft!

Dentsu digital er en serie med gratis introduksjonsvideoer som enkelt forklarer hvordan markedsføring i digitale kanaler fungerer.