dentsu

Ifølge rapporten Digital Society Index mener en stor del av norsk næringsliv at den digitale kompetansen er lav, der Norge havner bak både Finland og Sverige. Norske ledere har bl.a. for lav kompetanse på digital markedsføring. Dette ønsket vi i dentsu Norge å gjøre noe med. Derfor stilte vi vår kompetanse til disposisjon for å gi norsk næringsliv et digitalt løft.

Hele 32 000 respondenter fra 32 land har svart på den omfattende undersøkelsen som blant annet spør om hvordan vanlige mennesker og bedriftsledere oppfatter digital markedsføring. De er blant annet spurt om hva de har gjort når det gjelder å akseptere personaliserte annonser. Rapporten sier også mye om den «digitale modenheten» i de ulike markedene.

Denne viste at det var stort behov for et kompetanseløft i Norge. NHO og andre samfunnsaktører satte i gang en digital dugnad i begynnelsen av pandemien. Selv om vi i løpet av 2020 alle ble litt mer digitalt erfarne, var det fortsatt mye å ta tak i. dentsu er en stor aktør med mye erfaring og bred faglig kunnskap. Det var derfor helt naturlig at vi tok på oss denne rollen, og bydde på vår kunnskap for å gi samfunnet et digitalt løft samtidig som de fikk vite mer om vårt fagfelt


MÅLSETTING

Konseptet vårt, dentsu Digital, hadde to hovedmålsettinger:

 • Bygge kunnskap og engasjement for digital markedsføring
 • Få frem fakta og fjerne fordommer om digital markedsføring


KONSEPT

Vi skulle altså samle styrken i vårt byrånettverk for å skape en positiv påvirkning på samfunnet ved å øke den digitale kompetansen. For å levere på dette, landet vi på et videokonsept som tok for seg fem relevante fagområder som norsk næringsliv kunne ha interesse av.

Gjennom en serie med videoer skulle dermed Dentsu sine eksperter hjelpe næringslivet å bli bedre på digital markedsføring. Filmene henvendte seg til alle som var nysgjerrig på hvordan markedsføring i digitale kanaler fungerer; byråer, ledere, oppstartsbedrifter, butikker, foreninger og studenter. 

Disse temaene var:

 • Markedsføring på Facebook
 • Digital videomarkedsføring (Online Video)
 • Datasikkerhet
 • Kundedialog (Marketing Automation)
 • Google søk (Eget nettsted og innholdsmarkedsføring)

For å mest mulig effektivt distribuere dette konseptet, inngikk vi et samarbeid med Schibsted som benyttet deres egne flater til å få videokonseptet ut til Norsk Næringsliv. Schibsted eier bl.a. VG, E24 og FINN, som alle ble benyttet i kombinasjon med relevant målretting for å nå ut til de rette personene.


RESULTATER

Resultatene var svært gode. Over 50.000 personer i norske bedrifter og innenfor norsk næringsliv har sett dentsu Digital, og dermed fått et skikkelig digitalt løft.

 • 51.000 personer har foreløpig sett dentsu Digital
 • 1.300.000 mennesker nådd på Schibsted sine flater med dentsu Digital budskap
 • 5700 besøkende til landingssiden
 • Svært mange gode tilbakemeldinger, hvor mange viste ytterligere interesse for å lære enda mer om digital markedsføring.

Vi vil rette en spesielt stor takk til våre flinke kollegaer som stilte opp på dette konseptet og kunne dele sin kunnskap med resten av landet!

Nysgjerrig? Her kan du se alle videoene: