Dentsu Aegis Network flytter til Kristian Augusts gate 23

Publisert på:

Dentsu Aegis Network skal flytte sin virksomhet fra Pilestredet til historiske lokaler i Kristian Augusts gate 23. 

Selskapet vil leie knapt halvparten av bygget noe som tilsvarer ca. 4 000 kvadratmeter. Avtalen vil løpe fra november 2021 og har en varighet på 10 år med opsjon på ytterligere forlengelse.

– Vi har i dag to lokasjoner i Pilestredet og ser frem til å samle våre over 300 ansatte i Kristian Augusts gate 23. I prosessen med å finne oss nye lokaler var det svært viktig for oss at bygget støtter opp om vår egen bærekraftstrategi. Å være med på et FutureBuilt-prosjekt er derfor av stor betydning for oss, og Höegh Eiendom har satt miljøambisjonene høyt med dette prosjektet, sier administrerende direktør Paal Fure i Dentsu Aegis Network Norge og Nord Europa.

Dentsu skal nå inn i en samhandlingsprosess med Simula og Höegh Eiendom for å finne sammen om løsninger for bygget. 

– Vi er godt fornøyd med å sitte sammen med Simula. Vi er begge selskaper som har vilje til å tenke felles og er begge vant til å jobbe i nettverk. Her skal vi skape yrende liv, sier Fure.

– Vi er svært fornøyd med å få på plass denne avtalen. Eiendommen er nå fullt utleid etter et flott samarbeid med Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital. Det er videre svært gledelig at Dentsu med sitt internasjonale, unge og dynamiske miljø har valgt denne historiske eiendommen med et gjenbruksfokus, sier Hans Olav Johannesen, utleiesjef i Höegh Eiendom.

OM KRISTIAN AUGUSTSGATE 23: 

Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget er lokalisert midt i Oslo sentrum på Tullinløkka og var tidligere eid av Entra, men ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er tegnet av Bjercke & Eliassen, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teak-karmer. Innvendig er 8. etasje og noen av hjørnekontorene originale med unike og karakteristiske teak- og marmorvegger. Det legges opp til å beholde mest mulig av byggets særegenhet.

OM FUTUREBUILT:

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilts mål har vært å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.