dentsu house er et bærekraftig forbildeprosjekt for fremtidens bygg

Publisert på:

Bærekraft er ikke viktig, det er essensielt. dentsu prioriterer bærekraft og derfor er dentsu house renovert ved bruk av ombruk og sirkulære løsninger.


dentsu house: Tullinløkka, Oslo.


dentsu house – lokalisert på Tullinløkka i Oslo – er et unikt og identitetsskapende bygg med et totalt areal på 8 700 kvm fordelt over åtte etasjer. Bygget driftes av Höegh Eiendom, og dentsu deler det med Simula. Arkitektene Bjercke & Eliassen tegnet dette FutureBuilt-prosjektet, hvor alt er bygget opp gjennom ombruk og sirkulære løsninger. Dette betyr at vi, sammen med Höegh Eiendom, har hatt hovedfokus på å rehabilitere, modernisere og bevare de gode kvalitetene som allerede fantes i bygget. I dentsu er vi svært opptatte av bærekraft, og derfor er vi stolte over å kunne si at 50 prosent av dentsu house-bygget enten er ombrukt eller ombrukbart. Det er også verdt å nevne at de resterende 50 prosentene med nytt materiale har blitt designet for fremtidig ombruk.


Nytt liv til gamle materialer

Vi har gjort flere tiltak for å redusere bruk-og-kast-kulturen og minske kjøp av nytt materiell. Det har vi gjort ved å alltid prøve å finne nye bruksområder for ressursene som allerede finnes. Et eksempel på et materiell som vanligvis blir kastet er gammel teglstein, som ofte er for porøst til å bli gjenbrukt. Vi har derimot knust teglsteinen og gitt det et nytt liv som dreneringsmasse for våre grønne tak. I tillegg til at vi har brukt restflis fra Bergersen Flis i kjellergarderoben, som ellers hadde blitt kastet. Et annet eksempel er at alle teppene vi har rundt om i bygget er laget av resirkulert materiale, hovedsakelig resirkulert plast og fiskegarn.

Foto av Arild Danielsen


Andre tiltak

Ved et FutureBuilt-prosjekt medfølger det også FutureBuilt-kriterier. Vi gjennomfører derfor et klimagassregnskap for å sikre at våre totale klimagassutslipp reduseres med minimum 50 prosent, sammenlignet med tilsvarende referansebygg. I tillegg til andre tiltak som nye ventilasjonsaggregat, samt varme- og kjølesystem med energikarakter C, vinduer som reduserer varmetap og grønne tak med lokale arter.

Klikk her om du ønsker å se opptaket av åpningen Höegh Eiendom hadde av bygget, og lære mer om de ulike tiltakene vi har gjort.


Stolte av resultatet

Vi er svært stolte av det flotte resultatet vi har endt opp med, hvor vi har klart å kombinere våre miljø- og bærekraftsmål sammen med dagens krav og forventninger til et moderne og velfungerende bygg. Vi har arbeidet med et fremoverlent og nyskapende team, og håper på å være en inspirasjon til fremtidige byggeprosjekter.