Vi ønsker å ta en aktiv rolle for å bidra til at flere kvinnelige ledere setter preg på og former næringslivet fremover. I dialog med viktige aktører i næringslivet, ser vi at vi kan og bør spille en aktiv rolle i å ha ekstra fokus på kvinnelige ledertalenter med ambisjoner.Vi i dentsu spesialiserer oss på å hjelpe bedrifter med å øke deres konkurransekraft og fremtidsdyktighet. dentsu er et internasjonalt byrånettverk og opererer innenfor markedsførings teknologi, medier og kreativitet. Våre byråer er Carat, Merkle, RED dentsu X og iProspect.

Som en del av vårt samfunnsansvar startet vi dentsu Mentorprogram i 2019, og etter stor suksess gjennomfører vi dette programmet for tredje gang.

Mentorprogrammet består av tre gruppesamlinger og tre individuelle samtaler med Paal Fure CEO i dentsu Norge og Nord Europa og den erfarne organisasjonspsykologen Cathrine Juell. Årets tema for samlinger er ledelsesprofiler og arbeidsstiler, ledelsesområder og prestasjonskultur, fremtidsorientering og endringsledelse, personligprofil og gruppedynamikk, og sist men ikke minst målsettinger og planlegging.

Programmet startet opp 27. april og varer ut 2023.