Vi bidrar til å bygge et rettferdig og åpent samfunn

Vi har makten til å påvirke måten folk tenker, føler og handler på. Vi åpner opp folks øyne, skaper empati og endrer oppfatninger. Våre ansatte består av designere og innovatører med en sterk lidenskap for meningsfull fremgang.

Muligheter og likestilling er en grunnleggende rettighet, ikke et privilegium – likevel er urettferdighet fortsatt svært vanlig over hele verden. Vi vil sørge for at teamet vårt og menneskene rundt oss blir behandlet rettferdig og har de samme mulighetene for å trives.


Vi bygger en mangfoldig og inkluderende arbeidskraft

Vår styrke ligger i forskjellen. Gjennom vårt engasjement for mangfold, rettferdighet og inkludering, lover vi å oppsøke ulike perspektiver, feire ulikheter og bygge på inkluderende kultur hvor alle er stolte av å være seg selv på jobb.

Vi er forpliktet til en langsiktig og bærekraftig endring i samfunnet og i virksomheten vår, for å sikre en kultur bestående av rettferdighet og likestilling for alle.

Vi har satt klare globale prinsipper som styrer hvordan vi opererer og reflekterer over vår intensjon om å bli en organisasjon som fremmer velvære og inkludering av alle, uansett etnisitet, seksuell legning, kjønn, alder og ulike fysiske egenskaper.


Dentsu er en av grunnleggerne av World Economic Forum sitt initiativ: Partnering for Racial Justice in Business. Initiativet er utformet for å operasjonalisere og koordinere forpliktelser om å utrydde rasisme på arbeidsplassen, og sette nye globale standarder for likhet i næringslivet. Dette skaper også en plattform hvor virksomheter sammen kan kjempe en politikk som er mer inkluderende.


Kjønnsbalanse hos dentsu

Vi ønsker å bygge videre på den gode fremgangen vi har hatt de siste årene ved å stille krav til oss for å kunne oppnå en kjønnsbalanse på tvers av alle seniorlederroller/ topplederroller innen 2025. Dette betyr at vi jobber for at 50 prosent av våre toppledere og ledere skal være kvinner innen 2025 – inkludert 50 prosent av dentsu sitt internasjonale hovedstyre.

Ved å alltid forsikre og anerkjenne kvinners effektive deltagelse – i alle nivåer av våre beslutninger ­– vil det bidra til å en mer vellykket og bærekraftig virksomhet, i tillegg til å ha en positiv effekt i samfunnet. Den dag i dag, på tvers av vår globale virksomhet, så er mer enn en tredjedel av våre toppledere kvinner – og flere markeder som allerede har oppnådd en kjønnsbalanse.


Vi ruster opp den neste generasjonen med ulike talenter

Vi sprer vår talentbase ved å dele våre ferdigheter og evner med den neste talentfulle generasjonen. Dette gjør vi gjennom våre globale utdanninger og vårt tidlig-karriere-program, «The Code». The Code åpner dørene til vår bransje for studenter fra vanskeligstilte bakgrunner, gjennom engasjerende workshops, muligheter til arbeidserfaring og lærlingplasser.

Vi er engasjerte i å tilby arbeidsplasser og praksisplasser for hele 5 000 underbetjente mennesker, gjennom vår investering i lokalsamfunnsbasert ansettelse.


Promotering av likestilling og utfordrende oppfatninger gjennom vårt arbeid

Selv om vi er dedikerte til å skape nye muligheter til de som trenger det mest, inkluderer vår rolle i å jobbe for endring også vår evne til å øke bevisstheten, utfordre oppfatninger og fremme likestilling ved å sette søkelyset på systematisk ulikhet, inkludert rettferdig og lik tilgang til utdanning, helsetjenester, sysselsetting og rettshjelp.

Vi har makten til å påvirke måten folk tenker, føler og handler på. Vi åpner opp folks øyne, skaper empati og endrer oppfatninger.

Vi flytter grenser og konfronterer vanskelige realiteter gjennom vårt kraftfulle arbeid som endrer atferd og tankesett. Vi har som mål å nå en milliard mennesker med kampanjer som utfordrer oppfatninger og stereotyper, innen 2030. Nedenfor finner du noen eksempler på dette banebrytende arbeidet.