For første gang i Norge er det bygget etter sirkulære prinsipper i et vernet bygg. Velkommen til dentsu house!

Publisert på:

Höegh Eiendom har endelig åpnet dørene til forbildeprosjektet Kristian Augusts gate 23. Vi er stolte av å kunne vise hvor flott et sirkulært bygg også kan være – og ekstra stolt av at dette er vårt dentsu house!  


Dentsu house: Tullinløkka, Oslo.


Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram fikk æren av å klippe snoren ved åpningen av KA23. Han benyttet seg av anledningen til å fortelle om hvor viktig sirkulærøkonomien er for klimaet, og hvordan sirkulering er med på å ta vare på historie. Gram la vekt på at klimavennlig byggenæring er en av regjeringens hovedsatsninger i bolig– og bygningspolitikken, og at vi rett og slett ikke har råd til å sløse med ressurser. Han berømte også initiativtakerne for å ta det første steget i riktig retning mot det grønne skiftet, og mente de er et godt forbilde for resten av byggenæringen.


Landets første

KA23 er landets første sirkulære bygg med vernestatus. Med et fokus på ombruk og ombrukbarhet har Höegh Eiendom fulgt FutureBuilt sitt kriteriesett for sirkulære bygg og prioritert bevaring foran riving, helt siden dag én. Dentsu er stolte av å ha flyttet inn i dette bygget og at dette skal være vårt hjem i tiden fremover. 

Rasmus Reinvang, byråsekretær for byutvikling forteller at byggenæringen står for hele 40 prosent av verdens klimautslipp, og har derfor makten til å utgjøre en betydelig forskjell. Han fortetter å poengtere viktigheten av å bevare og gjenbruke de flotte byggene som allerede er bygget, da dette er det mest bærekraftige alternativet.  Reinvang berømmer Höegh Eiendom for å gå frem som et godt eksempel.

– Höegh Eiendom og FutureBuilt er et «dream team», avslutter han.


Fremtiden ser lys ut

– Vi har spolt frem i tid og tror at de som ikke innfrir på fremtidens krav blir valgt bort, mens de som gjør en innsats vil bli foretrukket som samarbeidspartnere. Det har skjedd et enormt skifte de siste to årene, og leietakerne vil ha bærekraftige bygg. Nå skjer det, og vi opplever at hele bransjen jobber sammen for å bli best mulig – selv om vi konkurrerer på alt annet, sier Thrygg.

Höegh Eiendom vil til slutt gi en stor takk til alle samarbeidspartnere og leietakere som har bidratt til å gjennomføre dette flotte forbildeprosjektet.


Se åpningen av bygget

Om du ønsker å lese mer om åpningen kan du klikke her.

Du kan se mer av åpningen og sjekke ut opptaket av det direktesendte åpningswebinaret i samarbeid med FutureBuilt her.