Forbrukerne ønsker merkevarer som tar bærekraftige valg

Publisert på:

I dentsu sin nye rapport «the Rise of Sustainable Media” tar vi blant annet for oss en introduksjon til bærekraftig media. Rapporten fremlegger hvordan viktigheten av denne tematikken har økt, både hos virksomhetene og forbrukerne.I denne undersøkelsen har vi inkludert svar fra 24 000 globale forbrukere. Og ifølge vår nyeste rapport svarer hele 91 prosent av personene som ble spurt at de ønsker at merkevarer viser frem at de tar positive valg for planeten og miljøet vårt, ved alle deres handlinger. I tillegg til at 77 prosent av dem svarte at de om fem år kun ønsker å bruke penger på merkevarer som praktiserer grønn og bærekraftig markedsføring.

Bærekraft har utviklet seg fra å kun omhandle isolerte nisjeprosjekter, til å være definerende for bedrifters mål, vekst og strategier. Og nå som flere bedrifter, globale selskap og myndigheter retter oppmerksomheten sin mot klimakrisen, økes også behovet for endring i samarbeid, innovasjon og utdanning.

Forsinket handling kan koste både planeten og menneskeheten. I tillegg vil det også påvirke bedrifter direkte, gjennom svekket omdømme, tapte kunder, karbonavgifter eller bøter.

Denne undersøkelsen ble gjennomført på tvers av hele verden og resultatene viste videre at 86 prosent av personene i undersøkelsen mente at de var bekymret over klimaendringene. Sammenlignet med dette, hadde forbrukerne samme bekymringsnivå rundt COVID-19 pandemien (85 prosent), helsen til deres venner og familie (79 prosent) og levekostnadene i deres område (76 prosent).


En tid for handling

Gitt hvor raskt og alvorlig denne klimakrisen påvirker planeten og dens potensiale til å transformere næringer og skape nye markeder, har vi ikke tid til å ta det rolig. Det er viktig for bedrifter å ta tak i alle områder med karbonutslipp, under deres kontroll eller innenfor deres forsyningskjede.


Rapporten undersøker følgende:

  • Introdusering og forståelse for bærekraftig media
  • Dypdykk i implikasjonene som kommer frem i den globale undersøkelsen
  • Evaluering av bærekraft som en forretningsmulighet eller trussel
  • Fire strategier for bedrifter for å klare å håndtere klimaforandringene


Klikk her for å laste ned rapporten.